Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

1 tund

Läbiviimise koht:

Õppeprogramm toimub Palade Loodushariduskeskuses, Sarve poolsaarel, Hilleste paekarjääris

Maakond:

Hiiumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Palade Loodushariduskeskus

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

sinitihane
Author:
tarvovalker
sinitihane.jpg(1.01 MB)

Pikk kirjeldus:

Palade Loodushariduskeskuse õppeklass ja kivimite õppehoone annavad suurepärase võimaluse kivimite ja kivististe õppeks. Õppeprogramm, „Kivistunud elurikkus“, tutvustab Hiiumaa geoloogilist eripära, põhirõhuga fossiilide tekkele. Programmi võib alustada looduskeskuse õppeklassis ülevaatega Hiiumaa maastikest (suur Hiiumaa maastike kaart, slaidikava) ja edasi tegutseda kivimite õppehoones. Kivimite õppehoones täiendavad ja toetavad õppimist järgmised infostendid: kivimite teke ja areng, Hiiumaa maastikud, kivimite kasutamine ja Kärdla meteoriidikraater. Erinevaid kivimeid ja settematerjale õpitakse geoloogilise torni ja õppeseinte abil. Soovi korral on võimalik geoloogiline loodusretk Sarve poolsaarele või Hilleste paekarjääri. Õppeprogramm järgib säästva arengu hariduse põhimõtteid. Aktiivõppe käigus on lastel võimalik ise uurida, määrata, otsida, teha järeldusi ja analüüsida. Seos õppekava teemadega: Maa geoloogiline areng, kivimite ringe, kivimite kasutamine, settekivimid, tardkivimid, moondekivimid, meteoriidid, meteoriidikraatrid Eestis, Eesti geoloogiline ülevaade, kivistised, fossiilid, fossiilide rühmitamine, loodus- ka keskkonnakaitse, maastikud, maavarad, muld, mineraalid. Õppeprogramm toimub Palade Loodushariduskeskuses, Palkivimite õppehoones, Sarve poolsaarel, Hilleste paekarjääris.  
Maksumus: 40.00 €, koos väljasõiduga 60.00 €

Viimati uuendatud:

20.03.2020