Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
Lasteaed

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

20

Läbiviimise koht:

Palade loodushariduskeskuse kivimaja. Võimalik korraldada ka looduses või teistes paikades, kus on erinevaid kivimeid.

Maakond:

Hiiumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Palade loodushariduskeskus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Tegevused 6-8 aastastele lastele kivimite ja setete tundmaõppimiseks. Eesmärk: Lapsed õpivad märkama looduses kivide erinevaid suurusi, värvusi ja mustreid; kogevad kividega mängimise kaudu nende kuju ja massi erinevusi; omandavad teadmisi kivide tähtsusest looduses ja inimeste elus. Omandatavad mõisted: kivi, liiv, veeris, lubjakivi, graniit. Kestus: 60-90 minutit Tegevuskoht: Palade kivimaja. Võimalik korraldada ka looduses või teistes paikades, kus on erinevaid kivimeid. Vahendid: ekspositsioon või näidised erinevatest kivimitest ( paekivi nii kivististega kui ilma, graniit, gneiss, tehisveerised); näidis klaasiliivast klaaspurgis, rühmitamisülesannete ja mängude lamineeritud lehed, veerise katseks riidest kott, purk, tükisuhkur; luubid (igale lapsele). Õppeprogramm järgib säästva arengu hariduse põhimõtteid. Aktiivõppe käigus on lastel võimalik ise uurida, määrata, otsida, teha järeldusi ja analüüsida. Õppeprogramm on seotud üldhariduskoolide õppekavaga loodusõpetuses, bioloogias, geograafias.
Maksumus: 70 eurot

Viimati uuendatud:

20.03.2020