Kolga mõisa jahiradadel
Riina Laanetu

 

Programm "Jahiradadel" viib tutvuma Kolga mõisa mõisasüdamega ja selle endise jahimõisaga Luubal. 

Õpilaste teadmised avarduvad maastiku lugemise ja majandamise osas maal ennemalt ja praegu. Õpime metsloomi ja -linde, räägime  looduskaitsest (Lahemaa rahvuspark). Kuna Kolga mõis paikneb klindi serval, puudutame karsti ja põhjavee kaitse teemat.

Kohapeal võtavad klassi vastu kaks juhendajat. Juhul, kui klassis on üle 15 õpilase, töötame siseruumides kahes eraldi grupis.

Õpilased saavad ülevaate mõisa-aegsest elukorraldusest, rõhuasetusega jahindusele, kalandusele ja metsade majandamisele.

Külastame Luuba talu, kus mõisa ajal oli Annenhofi-nimeline abimõis linnuaia ja jahiteedega metsas. Kõik see on maastikul loetav . Retke käigus tutvume metsas asuvate jahiteede ja linnuaia kohaga. 

Edasi sõidame 2 km kaugusel olevasse Kolga mõisa südamesse, kus programm jätkub mõisa häärberi ja Kolga mõisa galerii külastamisega. 

Lõpetame kõik koos Kolga Mõisa galeriis, mis asub häärberi 1. korrusel. Galeriis on hooajal erinevad kunstinäitused ja töötab pood, kust saab osta kohalikku disaini ja käsitööd. Kokkuvõtte tegemiseks ja saadud teadmiste kinnistamiseks täidab iga õpilane töölehe, mis on samuti ka infoleht, meenutamaks õppeväljasõitu Kolga mõisa jahiradadele.

Programmi hinna sees on Luuba talu, Kolga mõisa häärberi ja Kolga Mõisa Galerii külastus ning  kahe juhendaja tasu.

 

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Pärast õppeprogrammi läbimist oskavad õpilased paremini mõista meie esivanemate tegevust metsade ja maade majandamisel.
Rohkem osatakse märgata looduse rikkust ja selle kaitse vajadust.
Suurenenud on teadmiste pagas Kolga mõisa kandi ajaloo ja kultuuripärandi osas.
Osatakse väärtustada meie mõisate kunsti väärtust ja vanade parkide olulisust looduse rikkusele.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusteadused (klint, põhjavesi, karst, maastiku lugemise oskus, metsloomad ja -linnud), looduskaitse ja jahieetika (Lahemaa rahvuspark), ajalugu (Luuba abimõis ja Kolga mõis), kunstiõpetus (erinevad kunstinäitused Kolga Mõisa Galeriis ja, maalingud ja stukid häärberis), ettevõtlus maal ja metsa majandamine.

Meetodid:

Juhendatud retk Luuba talus.

Juhendatud külastused galeriis ja häärberis.

Töölehed õpitu kordamiseks ja kinnistamiseks galeriis.

Juhis õpetajale:

 

Klassiga palume kaasa kaks täiskasvanud saatjat, kui õpilasi on üle 15, kuna siseruumides töötame kahes grupis. Teid võtavad vastu kaks juhendajat.

Selga ilmale vastav riietus ja jalga mugav matkajalats, Nutiseadmeid programmi käigus ei kasuta. Kaasa eine.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi, lisandub lõunapaus

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

300€

Läbiviimise koht:

Kolga mõis

Läbiviimise asukoht:

59.491769720481, 25.611311037863

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Riina Laanetu, Lahemaa giid, ja Kadri Metstak laste kunsti õpetaja.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

  Õppeprogramm koosneb kahest osast:

Luuba talu külastus, kus toimub retk, tutvumaks metsas olevate jahiteede ja linnuaia kohaga. Kestab 1 tund.

Tegevused Kolga mõisa südames, kestvusega 2 tundi. Klassi jagame kaheks ja mõlemad grupid saavad külastada galeriid ja häärberi. Lõpetuseks ja kokkuvõtete tegemiseks koguneme galeriis, kus on ka eine.

Viimati uuendatud:

27.03.2023