Kolga mõisa jahiradadel
Riina Laanetu

 

Programm "Jahiradadel" viib tutvuma Kolga mõisa mõisasüdamega ja selle endise jahimõisaga Luubal. 

Õpilaste teadmised avarduvad maastiku lugemise ja majandamise osas maal ennemalt ja praegu. Õpime metsloomi ja -linde, räägime  looduskaitsest (Lahemaa rahvuspark). Kuna Kolga mõis paikneb klindi serval, puudutame karsti ja põhjavee kaitse teemat.

Kohapeal võtavad klassi vastu kaks juhendajat. Juhul, kui klassis on üle 15 õpilase, töötame siseruumides kahes eraldi grupis.

Õpilased saavad ülevaate mõisa-aegsest elukorraldusest, rõhuasetusega jahindusele, kalandusele ja metsade majandamisele.

Külastame Luuba talu, kus mõisa ajal oli Annenhoffi-nimeline abimõis linnuaia ja jahiteedega metsas. Kõik see on maastikul loetav . Retke käigus tutvume metsas asuvate jahiteede ja linnuaia kohaga. 

Edasi sõidame 2 km kaugusel olevasse Kolga mõisa südamesse, kus programm jätkub mõisa häärberi ja Kolga mõisa galerii külastamisega. 

Lõpetame kõik koos Kolga Mõisa galeriis, mis asub häärberi 1. korrusel. Galeriis on hooajal erinevad kunstinäitused ja töötab pood, kust saab osta kohalikku disaini ja käsitööd. Kokkuvõtte tegemiseks ja saadud teadmiste kinnistamiseks täidab iga õpilane töölehe, mis on samuti ka infoleht, meenutamaks õppeväljasõitu Kolga mõisa jahiradadele.

Programmi hinna sees on Luuba talu, Kolga mõisa häärberi ja Kolga Mõisa Galerii külastus ning  kahe juhendaja tasu.

 

Relation to curriculum:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Study result:

Pärast õppeprogrammi läbimist oskavad õpilased paremini mõista meie esivanemate tegevust metsade ja maade majandamisel.
Rohkem osatakse märgata looduse rikkust ja selle kaitse vajadust.
Suurenenud on teadmiste pagas Kolga mõisa kandi ajaloo ja kultuuripärandi osas.
Osatakse väärtustada meie mõisate kunsti väärtust ja vanade parkide olulisust looduse rikkusele.

Interdisciplinary integration:

Loodusteadused (klint, põhjavesi, karst, maastiku lugemise oskus, metsloomad ja -linnud), looduskaitse ja jahieetika (Lahemaa rahvuspark), ajalugu (Annenhoff abimõis ja Kolga mõis), kunstiõpetus (erinevad kunstinäitused Kolga Mõisa Galeriis ja, maalingud ja stukid häärberis), ettevõtlus maal ja metsa majandamine.

Methods:

Juhendatud retk Luuba talus.

Juhendatud külastused galeriis ja häärberis.

Töölehed õpitu kordamiseks ja kinnistamiseks galeriis.

Guidance for teacher:

 

Klassiga palume kaasa kaks täiskasvanud saatjat, kui õpilasi on üle 15, kuna siseruumides töötame kahes grupis. Teid võtavad vastu kaks juhendajat.

Selga ilmale vastav riietus ja jalga mugav matkajalats, Nutiseadmeid programmi käigus ei kasuta. Kaasa eine.

Target group:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Duration:

3 tundi, lisandub lõunapaus

Group size:

20

Occurence time:

Aastaringselt

Price:

290€

Place of performance:

Kolga mõis

Location of execution:

59.491851526951, 25.6112837

Program performer:

Riina Laanetu, Lahemaa giid, ja Kadri Metstak laste kunsti õpetaja.

Language:

Eesti keel

Last saved:

02.02.2022

Long description:

  Õppeprogramm koosneb kahest osast:

Luuba talu külastus, kus toimub retk, tutvumaks metsas olevate jahiteede ja linnuaia kohaga. Kestab 1 tund.

Tegevused Kolga mõisa südames, kestvusega 2 tundi. Klassi jagame kaheks ja mõlemad grupid saavad külastada galeriid ja häärberi. Lõpetuseks ja kokkuvõtete tegemiseks koguneme galeriis, kus on ka eine.