Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

24

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Astrid Viik

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Eesmärk: saab teadmised igaüheõigusest ja seal esinevatest olulistematest mõistetest; tutvub ja teab igaüheõiguses vajaminevaid reegleid, soovitusi ja märke; oskab väärtustada loodust ning käituda vastavas keskkonnas loodushoidlikult. Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust. Oskavad väärtustada loodust ning käituda vastavas keskkonnas. Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: loodus ja keskkonnakaitse Eestis – inimese mõju keskkonnale; looduskaitse Eestis; kodukoha looduskeskkonna muutumine inimtegevuse tagajärjel; keskkonnakaitse vajalikkus ja säästlikkuse sõnum. Programmi käik: Igaüheõiguste tutvustamine läbi õpetliku lauamängu, tekitada lastes loomulik suhe metsaloodusega, arendada selles keskkonnas turvatunnet ning säästlikku suhtumist metsasse, ennetada loodusvaenulikkust ja hoolimatust. Millal ja milleks tuleb maaomanikult luba küsida või mitte? Saadakse teada, mida looduses võib ja mida ei või. Kuidas käituda ümbritseva keskkonnaga, mida tähendab säästlikkus ja igaüheõigus? Sissejuhatus: Ülevaade ja aruteluvormis looduses liikumisest – miks ja kuidas? (15 min). Mõistemäng (rühmatööna) – vajalike mõistetega tutvumine (15 min). Teema arendus: Pernova Hariduskeskuses väljatöötatud lauamäng „Igaüheõigus“ läbimängimine juhendamise teel. Mäng toimub kolmes erinevas õpperühmas (mängul kaks erinevat raskusastet) (40 min). Kokkuvõte: Töölehe täitmine ja kontrollimine (2 erinevat raskusastet). Teema kokkuvõte aruteluvormis (20 min). Vahendid: väljatöötatud: õppemäng „Igaüheõigus“, töölehed, näidiskaardid. Maksumus/Finantseerija: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel Registreerumine: admin@pernova.ee või tel 4401055 Lisainfo: nõutavad eelteadmised õpilastele ei ole olulised. Kaasasoleva õpetaja/saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. Otsingusõnad: kohustus, vastutus, loodushoidlik käitumine, eramaa, riigimets, kallasrada, maaomanik, avalikud teed, eratee, keskkonnakaitse , kaitsealused üksikobjektid.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

20.03.2020