Programmi eesmärk on tutvustada õpilastele vihmametsade eripära ja olulisust ning avada uks sealse liigirikkuse ning loomade põnevate kohastumuste maailma. Räägitakse vihmametsade asukohtadest Maal ja arutletakse eri piirkondade vihmametsade sarnasuse ja erinevuse üle. Õppekäigul troopikamajadesse tutvutakse liigirikka vihmametsa loomastikuga. Saadud teadmiste kinnistamiseks panevad õpilased end proovile muhedas mälumängus.

Õppeprogramm sobib 4. klassi õpilastele.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Õpilane kirjeldab vihmametsasid, nende asukohti, mõistab sealse liigirikkuse olulisust.
Õpilane nimetab vihmametsades elavaid loomi ja linde, teab nende kohastumusi ja eluviise.
Õpilane teadvustab vihmametsade hävimise põhjuseid.
Õpilane selgitab vihmametsade tähtsust ja kirjeldab säästva eluviisi rolli nende püsimajäämisel.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusõpetus II kooliaste: Elu mitmekesisus Maal.

Meetodid:

Õppetunnis kasutatakse avastusõppe meetodeid: õppekäik loomaaias, vaatlus, praktiline tegevus rühmades, arutelu.

Juhis õpetajale:

  • Õppeprorgammil osalemiseks on vaja registreerida aeg aadressil Leelo.kurbel@tallinnzoo.ee.
  • Enne loomaaeda tulekut palume õpilastele selgitada, et õppeprogramm on õppetund, millel on kindel teema ja eesmärgid ning kus on erinevaid tegevusi ja ülesandeid.
  • Programmile tulles palume tutvuda eelnevalt loomaaia külastuseeskirjadega https://tallinnzoo.ee/kulastajale/kulastamiseeskirjad/.
  • Programmi ajal peab õpetaja aitama distsipliini hoida.
  • Kui õppeprogrammil osalevad erivajadusega õpilased, palume sellest teada anda programmi broneerimisel.
  • Õpetajal/rühma saatjal on võimalus pärast loomaaia külastust anda tagasisidet e-kirja teel.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

32

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

120€

Lisainfo:

Pileteid ei lisandu.

Läbiviimise koht:

Tallinna Loomaaia (Troopikamajad ja Keskkonnahariduskeskuse klassiruum)

Läbiviimise asukoht:

59.417943, 24.6575168

Maakond:

Harjumaa jätk

Otsekontakt:

zoo@tallinnzoo.ee
6943 300 (E-R kell 8-16)

Programmi läbiviija:

Tallinna Loomaaia loodusharidusosakonna spetsialistid

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Avastusretk vihmametsa
Author:
Tallinna loomaaed
AVASTUSRETK VIHMAMETSA_Zoo.docx(33.12 KB)

Õppeprogrammi sisukirjeldus

Viimati uuendatud:

06.04.2022