Juhis õpetajale:

Õpilastele tavaline väliriietus

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Läbiviimise koht:

Rebala muuseum, peamiselt õues ja kehvema ilmaga õuel asuvas kütmata ruumis

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Otsekontakt:

janek@rebala.ee
+372 5032774

Programmi läbiviija:

Kaupo Luur, Liis Trubon

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

  Jõelähtme Rebala muuseum Juriidiline isik: MTÜ Jägala Linnamäe Programmi nimetus: Avastame tuld Programmi õpieesmärk: Õpilased omandavad teadmisi tule mõjust keskkonnale, tule ajaloost, looduses ellujämisest ja tuleohutusest Programmi seos riikliku õppekavaga: 2.1.4.1. Inimese meeled ja avastamine 2.1.4.4. Mõõtmine ja võrdlemine 2.1.6.2. Planeet Maa 2.1.6.13. Õhk 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis 2.1.9.1. Inimene uurib loodust 2.1.9.3. Loodusnähtused 2.5.4.9. Süsinikuühendite roll looduses, süsinikuühendid materjalidena Kasutatud õppemeetodid: Toimub juhendaja loeng demonstratsioonidega, toimub erinev õpilaste praktiline tegevus CO2 mõõtmisel, tule süütamisel, tule kustutamisel Õpilased saabuvad Rebala muuseumi, kus alustuseks juhendaja teeb lühiekskursiooni muuseumisse ja kivikalmete juurde paigaga tutvumiseks ja ajaloolise tausta tunnetamiseks. Seejärel räägib juhendaja tule mõjust inimeste kultuurile ja keskkonnale. Seejärel proovivad õpilased, olenevalt vanuseastmest, süüdata tuld erinevate vahenditega. Peamiselt tulekivi, puu hõõrumise, magneesiumpulga abil. Seejärel räägitakse, kus ja kes tuld üldse teha tohib ja millised on ohutusabinõud. Juhendaja demonstreerib lõkke süütamist. Lapsed mõõdavad CO2 muutumist seoses tule kasutamisega. Juhendaja räägib ellujäämisest looduses. Eraldi räägitakse veel tuleõnnetustest, nende mõjust ja tule kustutamisest. Juhendajad on nii vabatahtlikud päästjad kui ka kogenud loodusgiidid Sihtrühma vanus: I,II,III kooliaste Õppekeel: eesti või vene Programmide arv: 100 Transport /õpilaste kohaletulek Toimumisaeg: sügis, kevad Programmi hind ja kestus: hind 150 eur. kestus 90 min. Juhendajad: Kaupo Luur, Liis Trubon Märkused: Programm toimub Rebala muuseumi õues ja (vajadusel) kütmata hoones – väliriided. Programm sisaldab ka lühikest muuseumi külastust.
Maksumus: 150 eur.

Viimati uuendatud:

20.03.2020