placeholder

Õpimapp annab ülevaate Ahja jõe üldilmest ja vooluveele iseloomulikust elustikust. Õpimapp tutvustab jões valitsevaid seaduspärasusi, veeorganismide elutingimusi ja väljakujunenud kohastumisi. Võtmesõnad: sümbioos, selgroogsed, selgrootud, põhjaelustik e bentos, plankterid, toiduahel, toiduvõrgustik, adaptsioonid, ujulehtedega taimed, veesisesed taimed, substraat. Praktikum sisaldab õpimappi, töökäiku ja tööjuhiseid.

Lisainfo:

Käesolev praktikum on koostatud projekti SA KIK rahastatud  õppelaagri „Ürgloodus ja inimene“ raames ning on mõeldud abistavaks materjaliks Ahja jõe ürgoru tutvustamisel õpilastele.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Materjali autor:

Milvi Talts, Liis Tammann Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja 2013

Formaat:

Juhend

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Autor:
Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja
Ahja_joe_elustik_2013.pps(13.9 MB)
Autor:
Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja
Ahja_joe_elustik_-_praktikum.pdf(3.85 MB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

12.08.2020