kivimid ja mineraalid

Õppematerjalid on koostatud õppeprogrammi “Kivimid ja mineraalid” läbiviimiseks TTÜ Särghaua õppekeskuses. Programmi käigus tutvutakse erinevate katsete, vaatluste ja tegevuste kaudu mineraalide ja kivimitega seotud põhitõdede ja uurimismeetoditega. Uuritakse, milliseid tüüpilisi mineraale ja kivimeid Eestis leida võib. Programmi viimases osas saavad kõik osalejad proovida kätt kivisaagimises ja -lihvimises Särghaua kiviõpikojas.

Programm sobib täiendamaks II ja III kooliastme loodusainete tunde. Kestvus: 3 h Sihtgrupp: põhikooli II ja III kooliaste Seos üldhariduskoolide riikliku õppekavaga: loodusõpetus, keemia; teemad kivimid, mineraalid, ained, ainete omadused ja olek, lahused, katsed, mõõtmised. Osalejate arv: kuni 16 õpilast, võimalik läbi viia kahes paralleelses rühmas (kuni 16+16 õpilast). Teema läbimisel testi oma teadmisi E-testiga.

Lisainfo:

Õppematerjalide koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Otsekontakt:

Materjali autor:

TTÜ Särghaua õppekeskus

Formaat:

Õppekomplekt

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Author:
TTÜ Särghaua õppekeskus
Kivimiringe_mang.pdf(3.6 MB)
Author:
TTÜ Särghaua õppekeskus
Tooleht_Kivimid-ja-mineraalid.pdf(763.63 KB)
Author:
TTÜ Särghaua õppekeskus
Tootuba_-kivimid.pdf(172.53 KB)
Author:
TTÜ Särghaua õppekeskus
Tootuba_mineraalid.pdf(184.98 KB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

11.08.2020