kivimid ja mineraalid
Särghaua õppekeskus

Õppematerjalid on koostatud õppeprogrammi “Kivimid ja mineraalid” läbiviimiseks Särghaua õppekeskuses. 

Õppeprogrammi käigus tutvutakse erinevate vaatluste ja praktiliste tegevuste kaudu mineraalide ja kivimitega seotud põhitõdede ja uurimismeetoditega. Kuidas ja milliste geoloogiliste protsesside käigus kivimid ja mineraalid tekivad. Teeme katse mineraaliterade väljakristalliseerumisest üleküllastunud lahusest. Uurime põhilisi kivimeid moodustavaid mineraale mikroskoobi all, määrame mineraaliterade suurust ja kristallkuju.

Õppematerjalid sisaldavad tegevusi toetavat infomaterjali, töölehti ja kiviringe mängu.

Teema läbimisel saab testida oma teadmisi E-testiga.

Additional info:

Õppematerjalide koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Language:

Eesti keel

Target group:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Material author:

TTÜ Särghaua õppekeskus

Format:

Õppekomplekt

License:

lihtlitsents

Last saved:

31.08.2022