särjed
Järvemuuseum

Märksõnad: kalade kohastumused, kalade süstemaatiline ehitus, kalade meeled, Eesti kalad, veekogude toiduahelad, võõrliigid veekeskkonnas, kalapüük ja -kaitse.

Meetodid: e-õppeprogrammis individuaalne töö. Koolitunnis lisaks vestlus.

Vahendid e-õppeprogrammiks: õpilasele individuaalseks õppimiseks võrguühendusega arvuti.

Lisainfo:

E-õppeprogrammi "Kalade elu ja mitmekesisus" eesmärgiks on tutvustada õpilastele kalade kohastumusi eluks vees ja Eestis elavaid kalaliike. Olenevalt kooliastmest liituvad neile ka teemad: veekogude toiduahelad, võõrliigid veekogudes, kalade meeled ja nende olulisus veekeskkonnas ning kalapüük.

Õppematerjal põhineb Eesti Maaülikooli Võrtsjärve Õppekeskuse (Järvemuuseumi) programmil "Kalad". E-õppeprogrammile võib alati juurde lisada külastuse muuseumisse, kus on võimalik enamikke programmis käsitletud liike näha ka kohapeal.

E-õppeprogrammid on mõeldud nii I, II kui ka III kooliastmele ning neis käsitletud teemad põhinevad riiklikul õppekaval. Programmid koosnevad erinevaid teemasid käsitletavatest peatükkidest ning nendega seotud ülesannetest. Soovitame peale peatüki selgeks õppimist lahendada ülesannete hulgast vastavasisulised ülesanded ning seejärel alustada järgmise peatükiga. Ülesannete lahendamise käigus saavad õpilased ise teada, kas nad vastasid õigesti või valesti. Ainsaks erandiks on III kooliastme ülesanne nr 7, mille õiged vastused on kirjas "Kalapüük ja -kaitse" peatükis.

Programmi või selle osasid on võimalik kasutada nii klassiruumis ühise tunnitööna kui ka õpilastel individuaalselt kodus õppimiseks ning materjali võib jagada mitme tunni peale. Programm võib olla ka täiendavaks materjaliks õpikutes käsitletavale. Võimalik on valida, milliseid teemasid õppida - kõikide teemade läbimine ei ole kohustuslik ning peatükid on eraldiseisvatena käsitletavad.

Märksõnad: kalade kohastumused, kalade süstemaatiline ehitus, kalade meeled, Eesti kalad, veekogude toiduahelad, võõrliigid veekeskkonnas, kalapüük ja -kaitse.

Meetodid: e-õppeprogrammis individuaalne töö. Koolitunnis lisaks vestlus.

Vahendid e-õppeprogrammiks: õpilasele individuaalseks õppimiseks võrguühendusega arvuti.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Otsekontakt:

Materjali autor:

Järvemuuseum

Formaat:

Veebipõhine õppematerjal

Viimati uuendatud:

30.03.2021