Läänemere projekt

Tähistamaks Läänemere Projekti 30. tegevusaastat kogus Tartu loodusmaja nii Eesti kui teiste riikide BSP-koolidelt projektiga seotud häid näiteid: praktiliste tööde ja vaatluste juhendeid, koostöökogemusi, õppekäikude, konkursside ja sündmuste kirjeldusi jpm. Eesmärk on jagada kogemusi ja pakkuda keskkonnaharidusest huvitatud koolidele häid ideid, kuidas tõhusamalt ja huvitavamalt töötada Läänemere parema seisundi nimel. Kogumiku sihtgrupp on peamiselt õpetajad. Kuna aastad on olnud sündmusterohked ning meenutamist väärivaid üritusi ja meetodeid on projektis osalevatel Läänemere-äärsetel koolidel hulganisti, siis on kogumikus esitatud neist vaid väikene valik.

Lisainfo:

  • Väljaandja: Tartu Keskkonnahariduse Keskus, Lille 10, Tartu 51010, Eesti Telefon: +372 736 6120 E-mail: info@tartuloodus maja.ee Koduleht: www.tartuloodusmaja.ee
  • Koostaja: Anne Kivinukk, Keskkonnahariduse Ühing Etalon
  • Kujundaja: Eerik Keerend, Neoart OÜ
  • Kaanefoto: Katrin Kello See trükis on avaldatud kodulehel http://www.b-s-p.org
  • Trükiarv: 200 Trükikoda: Ecoprint AS, Vabriku 1, Vahi küla 60534 Tartumaa, Eesti

Autorid vastutavad enda poolt esitatud artiklite korrektsuse eest, artiklites väljendatud seisukohad ei pruugi ühtida väljaandja ega Läänemere Projekti korraldajate omadega. Trükises avaldatud materjale võib kasutada ja tõlkida autoritele viidates. Trükis on välja antud Eestis, EV Haridus- ja Teadusministeeriumi ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahalisel toel.

Keel:

Eesti keel
Inglise keel

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Otsekontakt:

Materjali autor:

Väljaandja: Tartu Keskkonnahariduse Keskus 2019

Formaat:

Kogumik

Seotud failid:

Autor:
Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Head_näited_Läänemere_Projekti_tööst_1989-2019.pdf(5.3 MB)
Autor:
Tartu Keskkonnahariduse Keskus
The_Best_Practices_Collection-of-the-BSP_1989-2019-Õige.pdf(5.31 MB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

10.08.2020