placeholder

Programmi käigus uuritakse ja võrreldakse erinevatel aegadel kaevandatud ning rekultiveeritud alade ökoloogiat. Sealjuures selgitatakse välja looduse taastumisprotsessid ja selleks kuluvat aega.

Relation to curriculum:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Study result:

 Oskab teostada metsakoosluste võrdlevaid vaatlusi
 Teab, mis on rekultiveerimine, erinevaid rekultiveerimise viise ja milleks seda on vaja
 Oskab teostada vaatlusi ja mõõtmisi
 Mõistab looduse taastumisprotsesse kaevandatud aladel
 Oskab teostada veenäitude kogumisi ja kasutada erinevaid tehnoloogilisi vahendeid
 Planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid
 Mõistab seoseid inimese ja looduse vahel
 Suhtub vastutustundlikult oma tarbimisharjumuste kujundamisel

Interdisciplinary integration:

PK Loodusõpetus: Loodusvarad. Inimese mõju ökosüsteemidele

PK Loodusõpetus: Elus- ja eluta looduse seosed.

PK Loodusõpetus: Inimene uurib loodust. Mõõtmine loodusteadustes, mõõteriistad, mõõteühikud, mõõtmistulemuste usaldusväärsus.

Gümn ökoloogia: Teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid

Gümn Bioloogia: Ökoloogia. Looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikused seosed

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Methods:

paikvaatlused, mõõtmised sensoritega, võrdlused, analüüs.

Guidance for teacher:

Õpikeskkonna eripära: karjääri maastik. Vihmase ilmaga võib ette tulla lühemaid poriseid lõike. Kuna vaatluskohtade vahel liigutakse tellija transpordiga, tuleb transpordile arvestada täiendavalt ca 20 km.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm on kohandatav liikumispuudega õpilastele.

Target group:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Duration:

5 tundi

Group size:

24

Occurence time:

Kevad
Suvi
Sügis

Price:

375€

Additional info:

Kestus 5-6 h

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat
Hind: 375.00 eurot/ 1 rühm. Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Place of performance:

Aidu karjäär

Language:

Eesti keel
Vene keel

Last saved:

27.08.2020