valikumäng

Soovitame keskkonnahariduslikku õppevahendit – valikumäng kasutada oma tundides, kutsudes õpilasi arutlema erinevatel keskkonnateemadel. Mängu idee pärineb Kesk- ja Ida-Euroopa Regionaalsest Keskkonnakeskusest (REC), kus töötati välja ulatuslik õppevahendite komplekt “Green Pack”. Valikumäng on selle multidistsiplinaarse komplekti üks osa. Säästvat arengut toetava hariduse põhimõtteid järgivana ei paku valikumäng valmis fakte ja tõdesid, pigem kutsutakse õpilasi arutlema oluliste keskkonnateemade üle. Eesmärgiks on õpilaste mõtlemis-, arutlus- ja esinemisoskuste arendamine; peamisteks meetoditeks on grupitöö, rollimäng, diskussioon. Mängijad on asetatud erisugustesse olukordadesse, neil tuleb kujutletavalt langetada elukeskkonda mõjutavaid otsuseid või teha valikuid erinevate võimaluste vahel. Õppevahend tõstatab küsimusi, kus enamasti puuduvad “õiged” või “valed” vastused.

Komplekt koosneb kahest osast: 1. kaardimäng õpilastele 2. juhend õpetajale või mängujuhile, mille lõpus on erinevaid termineid selgitav sõnastik

Язык:

Эстонский язык
русский язык

Целевая группа:

7-9 классы III школьная ступень
Гимназия

Прямой контакт:

Автор материала:

Kesk- ja Ida-Euroopa Regionaalne Keskkonnakeskus (REC)

Формат:

развивающая игра

Связанные файлы:

Autor:
Keskkonnaamet
Valikumäng_kaardid.pdf(7.76 МБ)
Autor:
Keskkonnaamet
Valikumäng juhend õpetajale EST.pdf(1.1 МБ)
Autor:
Keskkonnaamet
Valikumang kaardid RUS.pdf(4.65 МБ)
Autor:
Keskkonnaamet
Valikumang juhend õpetajale RUS.pdf(2.09 МБ)

Центр:

Лицензия:

lihtlitsents

Последнее обновление:

28.09.2020