placeholder

Ott Sepp päästab pandiga klaaspudeli surmasuust ja viib selle taaraautomaati. Täiendavate õppematerjalide kodulehekülg: http://www.eestipandipakend.ee/oppematerjalid

Язык:

русский язык

Целевая группа:

1-3 классы I школьная ступень
4-6 классы II школьная ступень
7-9 классы III школьная ступень
Гимназия
для взрослых

Прямой контакт:

Автор материала:

Eesti Pandipakend

Формат:

видео

Ключевые слова:

Центр:

Последнее обновление:

30.07.2020