linnuvaatlustorn

Linnuretkel õpitakse tundma lindude liike ja vormistama vaatlusandmeid.  Õpitakse, kuidas osaleda BSP lindude ökoloogia programmis. Kasvab osalejate keskkonnateadlikkus, sest huvi looduse vastu äratatakse põnevate loodusobjektide, lindude kaudu. Osalejatel kujuneb arusaam, et linnuelu jälgimine annab meile teavet elukeskkonna olukorrast. Kui lindudel läheb hästi, siis on kogu meie elukeskkond tasakaalus.

Отношение к учебной программе:

õpipädevus

Результат учебы:

Töö eesmärk on vaatlejate keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi linnuelu jälgimise, huvi tekitamine looduse tundmise ja hoidmise vastu ning meie elukeskkonna seisundi peegeldamine linnuvaatluste kaudu.

Методы:

 • Õppekäigu läbiviimiseks vajatakse transporti sõiduks raja alguspunkti ja liikumiseks linnuretke vaatluspunktide vahel.
 • Osalejad vajavad vaatlusteks binoklit ja linnumäärajat, Juhendajal on vaatlustoru.
 • Vaatluste kirja panemiseks vajatakse loenduskaarte (Lisa 1) ja vaatlusprotokolli (Lisa 2)

Руководство для учителя:

 Aja valikul lähtuda rahvusvahelistest linnuvaatluspäevadest, nagu kesktalvine veelinnuloendus (jaanuaris), lihavõtte linnuvaatlus (aprilli algul), sügisene linnuvaatlus (oktoobris). Õpetaja täpsustab eelnevalt päevakava juhendajaga, suunab õpilasi linnuretkel vaatlema, loendama ja tulemusi kirja panema.

 • kaasa võtta binoklid, linnumääraja ja pildistamise vahend,
 • selga ilmastikule vastav riietus,
 • soovikorral piknikueine,
 • mitte võtta kaasa koera.

Linnuretke lõpul täidab õpetaja koos õpilastega tagasiside lehe.
 

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Ключевые слова:

Продолжительность:

Pole määratletud

Размер группы:

24

Время проведения:

Kevad
Sügis
Talv

Доп. информация:

Retke hind- à 25.EUR tund.

Pärispea poolsaar on oma kaugele põhja ulatuva Purekkari neemega Eestis üks külastatavamaid paiku Lahemaa rahvuspargis. Siin on mitmekesiseid elupaiku nii Eru ja Hara lahe rannikul kui ka poolsaare siseosa metsades. Kevadel ja sügisel rändavad üle poolsaare arvukad, arktilistel aladel pesitsevad haned, lagled jt linnud.

Pärispea poolsaarele rajatud rannalooduse õpperadadel saab tutvuda Euroopas väärtustatud elupaikadega nagu püsitaimestikuga liivarand, rohttaimede ja männimetsaga kinnistunud rannaluited, liivikud jm. Õpperada tutvustavad kohapeal infostendid, lisaks saab kasutada voldikut.

Pärispea poolsaarel on mitmeid häid linnuvaatluse kohti nagu Purekkari neem, Mähu otsa jt vaatluskohad, kuid kõige linnurikkamad kohad on Vihasoo rannaniit ja Eru lahe loosaarte ümbrus. Linnuelu lähemaks jälgimiseks on rajatud linnuvaatlustornid Viinistul ja Vihasoo rannaniidul.

Rannaloodus pakub kooliõpilastele häid võimalusi kooli õppekava praktiliseks sidumiseks Läänemere elukeskkonna teemaga, Läänemere Projekti koolidele osalemiseks BSP programmides, linnuhuvilistele osalemiseks rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel või igaühele selleks, et nautida kauneid, Euroopas väärtustatud rannaelupaiku.

Eelpool nimetatud võimalustest on Pärispeal kõige enam siin läbi viidud linnuvaatlusi ja - loendusi. Seetõttu tutvustatakse alljärgnevalt Eesti linnuretkede korraldamise kogemust iga-aastastel rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel, mis toimuvad kevadel, sügisel ja talvel. Sellised vaatlused annavad sisendi ka BSP lindude ökoloogia programmile.

Место проведения:

Pärispea poolsaare rannalooduse õpperajad

Место исполнения:

59.653548052821, 25.699511765004

Исполнитель программы:

Linda Metsaorg

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Ettevalmistus vaatluspäeva algul

 • Enne õpperajale minekut tutvustatakse osalejaid linnuliikidega, keda võib eelseisval retkel  tõenäoliselt kohata.
 • Osalejatele antakse paari peale loenduskaart. Kaardile märgitakse loendajate nimed ja kogu linnuretke marsruudi ulatuses nähtud lindude arv ilma vaatluskohti märkimata.

Vaatlused

 • Vaatluspunktides otsitakse binoklit või vaatlustoru kasutades maastikul tegutsevaid linde ning õpitakse neid määrama linnumääraja ja juhendaja selgituste abil.
 • Juhendaja abistab lindude määramisel, õpilased loendavad linde.

Kokkuvõtete tegemine

 • Osalejad teatavad oma loenduse tulemused ja annavad juhendajale loenduskaardid.
 • Loenduskaartide põhjal võetakse linnuretke tulemused kokku ja vormistatakse need vaatlusprotokollis. Vaatlusprotokollis  fikseeritakse marsruudi algus ja lõpp ning ilmastiku andmed vaatluspäeval.

 

SELGITUSED JUHENDI KASUTAMISE KOHTA

 • Eelpoolkirjeldatud linnuretke korraldamise viis on sobiv lindude tundmaõppimiseks, kui õpperetkest võtab osa rohkem osalisi nagu loodusring või klass. Kõik õpilased saavad olla loendajad. 
 • Vaatlusi saab diferentseerida vastavalt õpilaste oskustele: algajad loendavad tuntumaid linnuliike, edasijõudnud aga keerukamaid linnurühmi nagu ujupardid, sukelpardid jt. Juhendaja arvestab osalejate teadmistega ja vastavalt sellele jagatakse loenduskaardid.
 • Soovitame eelpooltoodud osavõtjate loenduskaart koostada kahepoolsena, kus lehe esiküljel on andmed loenduse kohta, teisel poolel on andmed lindudest.
 • Pärast linnuretke vormistatakse loenduskaartide alusel üks ühine vaatlusprotokoll.
 • Loenduskaardi täitmisel on kasulik kirja panna ka vaatleja telefoninumber. Need on sageli vaatlusprotokolli täitmisel vajalikud, kui on kiiresti vaja täpsustada andmeid.

Последнее обновление:

27.07.2021