mageveekalade määrajad

Eesti mageveekalade määraja koos mageveekalade nimestiku ja kalade alammõõtudega.

Väljaandja: Pepsi Koostöö Keskus
Kalade määramise süsteem: Anu Metsar
Kujundaja: Triinu Sarv
Kaanefoto: Jaak Nilson, Tartu avalik pildipank

Доп. информация:

Trükis on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Ees-Lä-Vene piiriülese koostöö programmi 2007-2013 ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA rahalise abiga. Sisu eest vastutab Peipsi Koostöö Keskus ja see ei peegelda Programmi, Programmis osalevate riikide ja Euroopa Liidu seisukoh. Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Ees – Lä – Vene piiriülese koostöö programm 2007 – 2013 toetab rahaliselt ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ris eel. Programmi koduleht on www.estlatrus.eu. Valmis projekti „Inimene ja loodus” raames.

Язык:

Eesti keel

Целевая группа:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Автор материала:

Pepsi Koostöö Keskus, 2014

Формат:

Määraja

Ключевые слова:

Последнее обновление:

04.03.2021