pilt
Leho Lahtvee

Tekstiili- ja rõivatööstus on äärmiselt globaliseeritud. Õppepäev annab ülevaate tekstiiliahelas toimuvast keskkonna koormamisest ning toob välja seosed meie endi tarbimisharjumustega. Õppepäev ei keskendu ainult probleemi väljatoomisele vaid annab ka teadmisi ja praktilisi oskusi kuidas lihtsate võtetega muuta oma elu keskkonnasäästlikumaks säilitades senist elukvaliteeti.

Отношение к учебной программе:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Результат учебы:

Programmis osaleja:
 mõistab enda ja globaalse kaubanduse seost ning selle mõju keskkonnale.
 mõistab kui lihtne on tegelikult elada keskkonnasäästlikumalt.
 mõistab jäätmete sorteerimise vajadust ja teab kuidas neid sorteerida.
 mõistab puhta vee väärtust.
 teab erinevate jäätmete taaskasutuse võimalusi.

Междисциплинарная интеграция:

PK Loodusõpetus III. aste: Elus- ja eluta looduse seosed.

PK Geograafia: Kaardiõpetus.

Gümn Geograafia: Rahvastik ja majandus. Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Методы:

kaardistamine, viktoriin, positsioneerimine, psühhodraama ülesanded, sorteerimine, rühmatöö, prügila külastamine, käelised tegevused.

Руководство для учителя:

paluda õpilastel kaasa võtta mõni vedelema jäänud vana CD, riideese (mida võib ribadeks lõikuda), kivikesi, käbisid jne (olenevalt aastaajast).

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Продолжительность:

5 tundi

Размер группы:

24

Время проведения:

Aastaringselt

Цена:

370€

Доп. информация:

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetaja              

 

Место проведения:

kool, Uikala

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Последнее обновление:

28.08.2020