pilt

Tekstiili- ja rõivatööstus on äärmiselt globaliseeritud. Programm annab ülevaate tekstiiliahelas toimuvast keskkonna koormamisest ning toob välja seosed meie endi tarbimisharjumustega. Lisaks probleemi väljatoomisele käsitletakse esmaseid samme võimalustest muuta väga lihtsalt oma elustiil keskkonnasäästlikumaks.

Отношение к учебной программе:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Результат учебы:

Programmis osaleja:
 mõistab kui lihtne on tegelikult elada keskkonnasäästlikumalt.
 mõistab jäätmete sorteerimise vajadust ja teab kuidas neid sorteerida.
 teab tekstiili jäätmete taaskasutuse võimalusi.

Междисциплинарная интеграция:

PK Loodusõpetus I. aste: Inimese meeled ja avastamine

PK Loodusõpetus II. aste: Loodusvarad. Elukeskkond Eestis. Keskkonnakaitse.

PK Loodusõpetus III. aste: Elus- ja eluta looduse seosed.

PK Geograafia: Kaardiõpetus.

Gümn Geograafia: Rahvastik ja majandus. Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Методы:

kaardistamine, viktoriin, positsioneerimine, sorteerimine, rühmatöö, prügila külastamine või käelised tegevused.

Целевая группа:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Продолжительность:

2,5 tundi

Размер группы:

24

Время проведения:

Aastaringselt

Цена:

180€

Доп. информация:

Programm on lihtsalt kohandatav kõikidele vanuseastmetele.

Kestus 2,5-3 h.

Rühma suurus kuni 24 õpilast + 2 õpetajat.

Место проведения:

kool, Uikala

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Последнее обновление:

28.08.2020