placeholder
Maksumus: 10-25 in – 3 €/in
Gruppi suurus: alates 10 inimesest

Целевая группа:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis
Talv

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Õigel jahimehel on ikka õnne tarvis, et pea püsti jahilt naasta. Heal marjulisel aga silma teravat ja metsamehel hoopis rammu vägevat, et, väega nägevat, metsast õige pirakas puu välja tuua. Kus peitub metsa vägi? Kust siis leida seda, mida otsima pole õpetatud? Mõtlema panevat on meie püsinäitusel palju. Neid mõtteid aitavad koondada ja tähelepanu selles paljususes suunata meie tublid juhendajad.Programmi eesmärgiks on tutvustada Viimsi külastuskeskuse püsinäitust; panna külastaja mõtlema metsast saadavatele hüvedele ja inimtegevuse mõjule; avada metsa väärtust meie rahvuskultuuris, majanduses ja igapäeva elus;  leida seoseid metsa eluringis; äratada huvi ja austust looduse vastu.

Последнее обновление:

20.03.2020