placeholder
Maksumus: 10-25 in – 3 €/in
Gruppi suurus: alates 10 inimesest

Target group:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Occurence time:

Kevad
Suvi
Sügis
Talv

Language:

Eesti keel

Last saved:

20.03.2020

Long description:

Õigel jahimehel on ikka õnne tarvis, et pea püsti jahilt naasta. Heal marjulisel aga silma teravat ja metsamehel hoopis rammu vägevat, et, väega nägevat, metsast õige pirakas puu välja tuua. Kus peitub metsa vägi? Kust siis leida seda, mida otsima pole õpetatud? Mõtlema panevat on meie püsinäitusel palju. Neid mõtteid aitavad koondada ja tähelepanu selles paljususes suunata meie tublid juhendajad.Programmi eesmärgiks on tutvustada Viimsi külastuskeskuse püsinäitust; panna külastaja mõtlema metsast saadavatele hüvedele ja inimtegevuse mõjule; avada metsa väärtust meie rahvuskultuuris, majanduses ja igapäeva elus;  leida seoseid metsa eluringis; äratada huvi ja austust looduse vastu.