placeholder

Kaasates innovaatilisi lahendusi, mis vähendavad survet keskkonnale ehk tehes ökoinnovatsiooni, on võimalik kasvatada majandust keskkonnale tekkivat kahju vähendades.

Доп. информация:

Toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Язык:

Eesti keel

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Автор материала:

Keskkonnaministeerium 2017

Формат:

Video

Последнее обновление:

10.08.2020