placeholder

Kaasates innovaatilisi lahendusi, mis vähendavad survet keskkonnale ehk tehes ökoinnovatsiooni, on võimalik kasvatada majandust keskkonnale tekkivat kahju vähendades.

Additional info:

Toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Language:

Eesti keel

Target group:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Material author:

Keskkonnaministeerium 2017

Format:

Video

Last saved:

10.08.2020