placeholder

Jõgede geomorfoloogia

Õpieesmärk: Õppeaine „Limnoloogia ja hüdrokeemia“ raames käesoleva õpiobjekti läbitöötamine annab tudengile algteadmised jõgede morfomeetriast ja jõesängi ehitusest. Õpiobjekti eesmärgiks on toetada õppeaine auditooriumivälist omandamist ja soodustada üliõpilaste iseseisvat tööd.

Märksõnad: jõgi, jõesäng, veeringe

Õpiobjekti läbinu:

  • Tunneb voolusängide ehitust ning neid iseloomustavaid näitajaid ja kujundavaid tegureid
  • Oskab seletada vooluveekogude geomorfoloogia mõju ökosüsteemi toimimise iseärasustele
  • Tunneb Eesti territooriumi pinnavete hüdroloogilisi iseärasusi ja vooluveekogude veerežiimi
  • On kursis valdkonna terminoloogiaga
  • Saab peale õppematerjali omandamist oma teadmisi kontrollida enesetestiga

Язык:

Eesti keel

Целевая группа:

Täiskasvanud

Автор материала:

Toomas Kõiv, Eesti Maaülikool, PKI, Limnoloogiakeskus

Формат:

Veebipõhine õppematerjal

Ключевые слова:

Лицензия:

lihtlitsents

Последнее обновление:

11.08.2020