placeholder

Jõgede geomorfoloogia

Õpieesmärk: Õppeaine „Limnoloogia ja hüdrokeemia“ raames käesoleva õpiobjekti läbitöötamine annab tudengile algteadmised jõgede morfomeetriast ja jõesängi ehitusest. Õpiobjekti eesmärgiks on toetada õppeaine auditooriumivälist omandamist ja soodustada üliõpilaste iseseisvat tööd.

Märksõnad: jõgi, jõesäng, veeringe

Õpiobjekti läbinu:

  • Tunneb voolusängide ehitust ning neid iseloomustavaid näitajaid ja kujundavaid tegureid
  • Oskab seletada vooluveekogude geomorfoloogia mõju ökosüsteemi toimimise iseärasustele
  • Tunneb Eesti territooriumi pinnavete hüdroloogilisi iseärasusi ja vooluveekogude veerežiimi
  • On kursis valdkonna terminoloogiaga
  • Saab peale õppematerjali omandamist oma teadmisi kontrollida enesetestiga

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Toomas Kõiv, Eesti Maaülikool, PKI, Limnoloogiakeskus

Formaat:

Veebipõhine õppematerjal

Kirjeldavad märksõnad:

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

11.08.2020