placeholder

Lisainfo:

Jõgede geomorfoloogia Õpieesmärk: Õppeaine „Limnoloogia ja hüdrokeemia“ raames käesoleva õpiobjekti läbitöötamine annab tudengile algteadmised jõgede morfomeetriast ja jõesängi ehitusest. Õpiobjekti eesmärgiks on toetada õppeaine auditooriumivälist omandamist ja soodustada üliõpilaste iseseisvat tööd. Märksõnad: jõgi, jõesäng, veeringe Õpiobjekti läbinu: Tunneb voolusängide ehitust ning neid iseloomustavaid näitajaid ja kujundavaid tegureid Oskab seletada vooluveekogude geomorfoloogia mõju ökosüsteemi toimimise iseärasustele Tunneb Eesti territooriumi pinnavete hüdroloogilisi iseärasusi ja vooluveekogude veerežiimi On kursis valdkonna terminoloogiaga Saab peale õppematerjali omandamist oma teadmisi kontrollida enesetestiga

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Toomas Kõiv, Eesti Maaülikool, PKI, Limnoloogiakeskus

Kirjeldavad märksõnad:

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

20.03.2020