poster

Looduse hüved ehk ökosüsteemiteenused on kaubad ja teenused, mida ökosüsteem pakub inimestele nende heaolu suurendamiseks.

Доп. информация:

Trükise valmimist toetas Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanism, Keskkonnaministeerium ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Milline pilt millist teenust kujutab? www.ctc.ee

Väljaandja: Peipsimaa Koostöö Keskus 2016 ©

Koostajad: Aija Kosk, Eleri Seer

Kujundus: Triinu Sarv

Fotod: Peipsimaa Koostöö Keskuse arhiiv: Arne Ader, Aimar Rakko, Remo Savisaar, Remek Meel, Henn Timm Liis Pärtelpoeg/Sibulatee, Tartumaa avalik pildipank: Meelis Lokk, Jaak Nilson, internet

Язык:

Eesti keel

Целевая группа:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Автор материала:

Peipsi Koostöö Keskus

Формат:

Plakat

Ключевые слова:

Лицензия:

lihtlitsents

Последнее обновление:

18.08.2020