poster

Looduse hüved ehk ökosüsteemiteenused on kaubad ja teenused, mida ökosüsteem pakub inimestele nende heaolu suurendamiseks.

Lisainfo:

Trükise valmimist toetas Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanism, Keskkonnaministeerium ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Milline pilt millist teenust kujutab? www.ctc.ee

Väljaandja: Peipsimaa Koostöö Keskus 2016 ©

Koostajad: Aija Kosk, Eleri Seer

Kujundus: Triinu Sarv

Fotod: Peipsimaa Koostöö Keskuse arhiiv: Arne Ader, Aimar Rakko, Remo Savisaar, Remek Meel, Henn Timm Liis Pärtelpoeg/Sibulatee, Tartumaa avalik pildipank: Meelis Lokk, Jaak Nilson, internet

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Otsekontakt:

eeva.vadi@gmail.com
õppeprogrammide infot saab küsida, kas Eeva tel: 52 13881 või Katrin tel: 56955985

Materjali autor:

Peipsi Koostöö Keskus

Formaat:

Plakat

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Autor:
Peipsi Koostöö Keskus
peipsi-teenused-netifail.pdf(1.32 MB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

18.08.2020