placeholder

Gümnaasiumi valikkursusele loodud õppematerjal „Globaliseeruv maailm“ kätkeb üleilmastumise mitut tahku ning toetab õpetajat õpitegevuse planeerimisel ja õpetamisel. Selle teemad on seotud geograafia ja teiste sotsiaalainete valdkonnaga. Raamatuga on kaasas mälupulk ülesannete ning töölehtedega.

Õppematerjali on koostanud MTÜ Mondo maailmahariduskeskus koostöös geograafia ja ühiskonnaõpetuse õpetajate ning teiste ainespetsialistidega. Eesmärk oli luua materjal, mis annab taustainfo mitmesuguste maailma nähtuste ja võtmeküsimuste kohta, aitab mõista meie seotust muu maailmaga ning toetab lahenduste otsimist tänapäeva probleemidele.

“Globaliseeruva maailma” õppematerjali põhjal on valminud veebikursus Eliademy keskkonnas. Sinna on koondatud mitmesugused videod, interaktiivsed ülesanded, viktoriinid ja veebilingid. Kursuse leiab siit: https://maailmakool.ee/toode/oppematerjal-globaliseeruv-maailm/

Доп. информация:

Целевая группа:

Gümnaasium

Автор материала:

MTÜ Mondo

Лицензия:

lihtlitsents

Последнее обновление:

26.10.2020