Sarapuu urvad
Eleri Inno

Paunküla maastikukaitsealal ootavad meid kaunid väikejärved, järskude nõlvadega vallseljakud, liigirikkad metsad ja meeldejäävad rabavaated. Umbes 5,5 kilomeetrine loodusmatk vahelduval maastikul teritab tähelepanu, pakub parasjagu koormust ja mõnusat lõõgastust puhkehetkedel. Lõkke ääres tuletame meelde ka looduses käitumise reeglid. Kaunis on meie metsarikas Eestimaa!

Отношение к учебной программе:

enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Результат учебы:

• Õpilane mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma ning väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja muutusi looduses
• õpilasel kujuneb huvi looduse ja selle liigirikkuse vastu
• oskab kirjeldada metsa kui ökosüsteemi
• teab metsatüüpidele iseloomulikke liike ja nendevahelisi seoseid
• teab loomi, linde, keda metsas kohata võib
• teab, mis on oos ja kuidas see on tekkinud
• teab, kuidas kaitsta elurikkust metsas
• oskab väärtustada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi

Междисциплинарная интеграция:

I , II ja III kooliaste:

sobib loodusõpetuse ainekavaga ja põhikooli riikliku õppekavaga (lisa 4 ja 13).
Teemad: loodus- ja keskkonnakaitse, maastikud, märgalad, kooslused, mets elukeskkonnana, vesi, taimed, turvas, ohutus ja käitumine metsas, keskkond ja jätkusuutlik areng.

 

Gümnaasium: sobib gümnaasiumi riikliku õppekavaga (lisa 4 ja 14).

Teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng, kooslused, loodus- ja keskkonnakaitse, maastikud, märgalad, taimed, turvas, vesi.
 

Методы:

vaatlused, loodushäälte kuulamine, vestlus, arutelu.

 

Руководство для учителя:

Soovitav eelnevalt tutvustada õpilastele programmi ja asukohta. Retke jooksul abistab retkejuhti korra hoidmisel. Peale retke toimumist soovitav koolis korrata nähtut/kuuldut ning jätkata teema läbimist. Riietus vastavalt ilmale, jahedamal ajal riietuda kihiliselt. Alati on hea kotti panna ka lisa sokipaar, juhuks kui jalad märjaks peaks saama. Kaasa võtta juua ja midagi meelepärast, mida piknikul nosida.

Soovitame õpetajal anda programmile kirjalik tagasiside e-kirja teel või https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/metsapaev-paunkulas

 

 

Целевая группа:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Продолжительность:

3 tundi

Размер группы:

30

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis

Цена:

150€

Доп. информация:

Kestus: programm orienteeruvalt 3 tundi, lisandub bussisõidu aeg (koos bussisõiduga Tallinnast umbes 5,5 tundi)
Sihtrühm: programmi saab kohandada vastavalt kooliastmele 

Hind: 150 eurot grupp (lisandub bussisõit)

Место проведения:

Looduses Paunküla maastikukaitsealal

Исполнитель программы:

MTÜ Loodusring

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Длинное описание:

Sissejuhatus raja alguses 15 minutit. Tervituseks seisame ringis: igaüks ütleb oma nime. Piirkonna tutvustus Paunküla maastikukaitseala kaardi abil. Programmi tutvustus ja kuidas rajal liigume, mida eriti tähele panna (oosid on järsunõlvalised, kohati võivad olla märjemad alad)).

Teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng, kooslused, loodus- ja keskkonnakaitse, maastikud, märgalad, taimed, turvas, vesi.

Retkel käsitleme teemasid vastavalt grupi vanusele ning nende eelnevatele teadmistele. Sisu paremaks omandamiseks kasutame erinevaid meeleelundeid (kompimine, nuusutamine, vaatamine, kuulamine).

Retkel teeme 30 min söögipausi, mõnikord teeme RMK puhkekohal ka lõket, me ei jäta midagi kaasavõetust loodusesse.

Retke lõpul kordame 15 min jooksul olulised märksõnad, mida programmi jooksul käsitlesime. Mis õpilastele eriti meeldis?

Последнее обновление:

29.03.2022