Sarapuu urvad
Eleri Inno

Paunküla maastikukaitsealal ootavad meid kaunid väikejärved, järskude nõlvadega vallseljakud, liigirikkad metsad ja meeldejäävad rabavaated. Umbes 5,5 kilomeetrine loodusmatk vahelduval maastikul teritab tähelepanu, pakub parasjagu koormust ja mõnusat lõõgastust puhkehetkedel. Lõkke ääres tuletame meelde ka looduses käitumise reeglid. Kaunis on meie metsarikas Eestimaa!

Study result:

• Õpilane mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma ning väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja muutusi looduses
• õpilasel kujuneb huvi looduse ja selle liigirikkuse vastu
• oskab kirjeldada metsa kui ökosüsteemi
• teab metsatüüpidele iseloomulikke liike ja nendevahelisi seoseid
• teab loomi, linde, keda metsas kohata võib
• teab, mis on oos ja kuidas see on tekkinud
• teab, kuidas kaitsta elurikkust metsas
• teab metsade tähtsust ja kasutamist
• oskab väärtustada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi

Interdisciplinary integration:

I , II ja III kooliaste:

sobib loodusõpetuse ainekavaga ja põhikooli riikliku õppekavaga (lisa 4 ja 13).
Teemad: loodus- ja keskkonnakaitse, maastikud, märgalad, kooslused, mets elukeskkonnana, vesi, taimed, turvas, ohutus ja käitumine metsas ,keskkond ja jätkusuutlik areng.
Õpitulemused: õpilasel kujuneb huvi looduse ja selle liigirikkuse vastu, väärtustab bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi.

Gümnaasium:

vastavus õppekavadega: sobib loodusõpetuse ainekavaga ja gümnaasiumi riikliku õppekavaga..
Teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng, kooslused, loodus- ja keskkonnakaitse, maastikud, märgalad, taimed, turvas, vesi.
Õppeprogrammi tulemusel õpilane väärtustab loodus- ja keskkonnahoidu kui kultuurinähtust, väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning teadvustab iga inimese vastutust selle kaitses; tunneb huvi looduses ning ühiskonnas lokaalsete ja globaalsete nähtuste, nende uurimise ning loodusteadustega seonduvate eluvaldkondade vastu; mõistab looduses ja ühiskonnas nähtuste ning protsesside ruumilise paiknemise seaduspärasusi, vastastikuseid seoseid ja arengu dünaamikat; analüüsib inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates geograafilistes tingimustes ning väärtustab nii kodukoha kui ka teiste piirkondade looduse ja kultuuri mitmekesisust.

Methods:

vaatlus, loodushäälte kuulamine, arutelu.

Guidance for teacher:

Riietus vastavalt ilmale, kaasa võiks võtta võileivad ja joogid

Target group:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Duration:

3 tundi

Group size:

30

Occurence time:

Kevad
Suvi
Sügis

Price:

150€

Additional info:

Kestus: programm orienteeruvalt 3 tundi, lisandub bussisõidu aeg (koos bussisõiduga Tallinnast umbes 5,5 tundi)
Sihtrühm: programmi saab kohandada vastavalt kooliastmele 

Hind: 150 eurot grupp (lisandub bussisõit)

Place of performance:

Looduses Paunküla maastikukaitsealal

Program performer:

MTÜ Loodusring

Language:

Eesti keel
Vene keel

Last saved:

12.10.2020

Long description:

Paunküla maastikukaitsealal ootavad meid kaunid väikejärved, järskude nõlvadega vallseljakud, liigirikkad metsad ja meeldejäävad rabavaated. Umbes 5,5 kilomeetrine loodusmatk vahelduval maastikul teritab tähelepanu, pakub parasjagu koormust ja mõnusat lõõgastust puhkehetkedel. Lõkke ääres tuletame meelde ka looduses käitumise reeglid. Kaunis on meie metsarikas Eestimaa!