Sookail
Eleri Inno

Järva maakonna läänepiirile jääb Kakerdaja raba, mis on Kõrvemaa suuremaid rabasid. Raba on hästi laukarikas ja huvitava taimekooslusega. Mööda laudteed rabajärveni matkates saame nautida kauneid rabavaateid. Uurime, mis on ikkagi raba, mis taimed kasvavad rabas ning kuidas Kakerdaja raba on omale nime saanud. Pärast toredat matka saame teha pikniku RMK lõkkeplatsil.
 

Отношение к учебной программе:

enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Результат учебы:

• õpilane teab soode erinevaid arengu astmeid ja kujunemist
• teab, mis on älves ja laugas
• tunneb enamlevinud rabas kasvavaid taimi
• teab linde ja loomi, keda rabas näha võib
• teab kuidas rabas liikuda
• teab, miks sood on meile tähtsad ja oskab neid väärtustada

Междисциплинарная интеграция:

Programmis on arvestatud II ja III kooliastme õpipädevustega ning kujundatakse õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist.

Методы:

Vaatlus, uurimine, avastusõpe, vestlus, arutelu

Kasutatakse binoklit, kaarti ja kompassi.

Руководство для учителя:

Soovitav eelnevalt tutvustada õpilastele programmi ja asukohta. Retke jooksul abistab retkejuhti korra hoidmisel. Peale retke toimumist soovitav koolis korrata nähtut/kuuldut ning jätkata teema läbimist. Riietus vastavalt ilmale, jahedamal ajal riietuda kihiliselt, rabas võib olla tuuline. Alati on hea kotti panna ka lisa sokipaar, juhuks kui jalad märjaks peaks saama. Kaasa võtta juua ja midagi meelepärast, mida piknikul nosida.

Soovitame õpetajal anda programmile kirjalik tagasiside e-kirja teel või https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/kakerdaja-raba-volud

 

 

Целевая группа:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Продолжительность:

3 tundi

Размер группы:

25

Время проведения:

Aastaringselt

Цена:

150€

Доп. информация:

Retke pikkus: orienteeruvalt 3,5-4 km edasi-tagasi mööda laudteed

Kestus: programm kohapeal umbes 3 tundi 

Lisainfo: riietus vastavalt ilmale, jahedamal ajal riietuda kihiliselt, raba peal võib olla tuuline. Alati on hea kotti panna ka lisa sokipaar, juhuks kui jalad märjaks peaks saama. Kaasa võtta juua ja midagi meelepärast, mida piknikul nosida. 

Место проведения:

Kakerdaja raba matkarada, Järvamaa

Исполнитель программы:

MTÜ Loodusring

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Длинное описание:

Sissejuhatus raja alguses 15 minutit.

  • Tervituseks seisame ringis: igaüks ütleb oma nime ja kas on varem rabas käinud
  • Kaardi pealt vaatame, kuhu oleme jõudnud (Kõrvemaa),  retke tutvustus: kuidas rajal liigume, mida tähele panna.

Teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng, kooslused, loodus- ja keskkonnakaitse, maastikud, märgalad, taimed, turvas, vesi.

Retkel käsitleme teemasid vastavalt grupi vanusele ning nende eelnevatele teadmistele. Sisu paremaks omandamiseks kasutame erinevaid meeleelundeid (kompimine, nuusutamine, vaatamine, kuulamine).

  • Soode teke ja paiknemine.
  • Soode areng: madalsoo, siirdesoo ja raba.
  • Soo elukeskkonnana.
  • Elutingimused soos. Soode elustik.
  • Turba kasutamine.
  • Soode tähtsus ja taastamine.
  • Kooliteadmiste seostamine looduse praktilise tundmisega.

Retkel teeme 30 min söögipausi, me ei jäta midagi kaasavõetust loodusesse.

Retke lõpul kordame 15 min jooksul olulised märksõnad, mida programmi jooksul käsitlesime. Mis õpilastele eriti meeldis?

 

Последнее обновление:

30.12.2021