Hull Teadlane

Hull Teadlane on Tartu Ülikooli muuseumis tegutsev vahva tegelane, kes huvitub ümbritsevast keskkonnast ja tuleb hea meelega külla lasteaeda või kooli, et oma teadmisi jagada. Programmis käsitletakse teemasid õhk ja gaasid, vesi ja pilved, soe ja külm, värvid ja valgus. Programm keskendub teaduse üldtõdedele ja tavalistele arusaamatusele teadusest. Ühele klassile pakub Hull Teadlane tunni, milles lapsed saavad ise aktiivselt osaleda; arvukam publik (nt esinemisele suuremas saalis või lausa tervele koolile) saab osa Hullu Teadlase katseteprogrammist.

Отношение к учебной программе:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

Programmis osalenud õpilane:
• saab paremini aru loodusseaduste toimimisest;
• tunneb suuremat huvi teaduse vastu;
• oskab mõningate ümbritseva keskkonna omaduste ja muutuste kohta (õhk, temperatuur) anda teaduslikke selgitusi;
• kogeb katsete läbiviimise protseduure (sh ohutusnõuded, turvalisus).

Междисциплинарная интеграция:

Programm toetab põhikooli õppekava - selgitab loodusainete omavahelisi seoseid ning selgitab mitmetest erinevatest ainetest (nii loodus- kui täppisteaduste valdkonnast) pärit mõisteid ja nähtusi.

Läbivatest teemadest on olulised nii tervis ja ohutus kui ka eriti keskkonnateadlikkus ja säästev areng, kuna kõigi teemade (õhk, vesi, valgus, temperatuur ja selle muutused) puhul juhitakse tähelepanu nende seostele inimkeskkonnaga ning inimtegevuse mõjule looduskeskkonnale.

Методы:

  • aktiivõpe
  • teadusteater
  • arutelud

Руководство для учителя:

Eelteadmisi vaja ei ole, parima tulemuse saamiseks ja ootuste kooskõlastamiseks soovitame eelnevalt ühendust võtta, et leppida kokku programmi täpsem sisu ja ülesehitus.

Целевая группа:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Ключевые слова:

Продолжительность:

1 tund

Размер группы:

26

Время проведения:

Aastaringselt

Цена:

200€

Доп. информация:

Programmi täpsem ülesehitus sõltub grupist ja programmist - on võimalik tellida programmi ühele klassile ja keskenduda lähemalt mõnele valitud teemale. Samuti on võimalik tellida teadusteatri stiilis Hullu Teadlase katseteprogramm suuremale auditooriumile. Igal juhul tasub eelnevalt ühendust võtta, et üheskoos sobivaim sisu, kestvus ja vorm leida.

Programmi maksumus on 30-45 minutilise programmi puhul 200 eurot, iga järgneva 45 minuti puhul lisandub hinnale 90 eurot. Väljaspool Tartut lisandub hinnale ka sõidukulu 0,36 eurot km kohta.

Место проведения:

kooliruumid

Место исполнения:

58.36874, 26.723864

Исполнитель программы:

Tartu Ülikooli muuseum

Язык:

Eesti keel

Последнее обновление:

17.04.2020