Hull Teadlane

Hull Teadlane on Tartu Ülikooli muuseumis tegutsev vahva tegelane, kes huvitub ümbritsevast keskkonnast ja tuleb hea meelega külla lasteaeda või kooli, et oma teadmisi jagada. Programmis käsitletakse teemasid õhk ja gaasid, vesi ja pilved, soe ja külm, värvid ja valgus. Programm keskendub teaduse üldtõdedele ja tavalistele arusaamatusele teadusest. Ühele klassile pakub Hull Teadlane tunni, milles lapsed saavad ise aktiivselt osaleda; arvukam publik (nt esinemisele suuremas saalis või lausa tervele koolile) saab osa Hullu Teadlase katseteprogrammist.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmis osalenud õpilane:
• saab paremini aru loodusseaduste toimimisest;
• tunneb suuremat huvi teaduse vastu;
• oskab mõningate ümbritseva keskkonna omaduste ja muutuste kohta (õhk, temperatuur) anda teaduslikke selgitusi;
• kogeb katsete läbiviimise protseduure (sh ohutusnõuded, turvalisus).

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm toetab põhikooli õppekava - selgitab loodusainete omavahelisi seoseid ning selgitab mitmetest erinevatest ainetest (nii loodus- kui täppisteaduste valdkonnast) pärit mõisteid ja nähtusi.

Läbivatest teemadest on olulised nii tervis ja ohutus kui ka eriti keskkonnateadlikkus ja säästev areng, kuna kõigi teemade (õhk, vesi, valgus, temperatuur ja selle muutused) puhul juhitakse tähelepanu nende seostele inimkeskkonnaga ning inimtegevuse mõjule looduskeskkonnale.

Meetodid:

  • aktiivõpe
  • teadusteater
  • arutelud

Juhis õpetajale:

Eelteadmisi vaja ei ole, parima tulemuse saamiseks ja ootuste kooskõlastamiseks soovitame eelnevalt ühendust võtta, et leppida kokku programmi täpsem sisu ja ülesehitus.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

200€

Lisainfo:

Programmi täpsem ülesehitus sõltub grupist ja programmist - on võimalik tellida programmi ühele klassile ja keskenduda lähemalt mõnele valitud teemale. Samuti on võimalik tellida teadusteatri stiilis Hullu Teadlase katseteprogramm suuremale auditooriumile. Igal juhul tasub eelnevalt ühendust võtta, et üheskoos sobivaim sisu, kestvus ja vorm leida.

Programmi maksumus on 30-45 minutilise programmi puhul 200 eurot, iga järgneva 45 minuti puhul lisandub hinnale 90 eurot. Väljaspool Tartut lisandub hinnale ka sõidukulu 0,36 eurot km kohta.

Läbiviimise koht:

kooliruumid

Läbiviimise asukoht:

58.36874, 26.723864

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

muuseum@ut.ee
737 5674

Programmi läbiviija:

Tartu Ülikooli muuseum

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

17.04.2020