placeholder

Maksumus 150 € /grupp

Grupi suurus 30 õpilast

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Продолжительность:

5 tundi

Размер группы:

30

Время проведения:

Aastaringselt
Kevad
Suvi
Sügis
Talv

Место проведения:

Sagadi mõisa territoorium sh looduskool ja metsamuuseum

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Milliseid vahendeid ja meetodeid kasutavad teadlased keskkonna uurimiseks? Kuidas saab arvamusest teaduslik fakt? Mille poolest sarnaneb teadlase töö disaineri tööga? Mille poolest erineb vaatlus katsest?

Nende küsimuste vastused ei jää programmi käigus teoreetiliseks, vaid saavad tähenduse läbi praktiliste uurimuslike tegevuste pargis, dendropargis, looduskoolis, metsamuuseumis ja teistes mõisahoonetes.

Tutvumine uurimisvahenditega, rühmadeks jagunemine
Esitlus uurimusliku töö vahenditest ja meetoditest
Erinevate vaatluste /mõõtmiste läbiviimine looduskoolis jt mõisakompleksi hoonetes, pargis ja arboreetumis.
Rühmad koostavad esitluse  ühe läbiviidud teema põhjal
„Minikonverents“ – esitluste kaitsmine
Kokkuvõte ja tagasiside

Näiteid maastikumängu teemaatikast:

  • Keskkonnauuringud siseruumides
  • Veekeemia
  • Ioniseeriv kiirgus mõisahoonetes
  • Puude mõõtmine
  • Okaspuude mitmekesisus
  • Mändide mitmekesisus
  • Fotosüntees
  • Dendrokronoloogia
  • Ilmakaarte määramine looduses

Kasutatavad vahendid: erinevad uurimisvahendid, sh Vernier Labquest andmekoguja koos erinevate sensoritega, mikroskoop, binokulaarid, kõrgusmõõtjad, mõõdulindid

Teatmeteosed, määrajad

Последнее обновление:

16.10.2020