Keskkonnaharidus.ee
keskkonnaharidus

Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid võimaldavad korraldada loodusainete tunde kaitsealal, koolis või selle ümbruses. Õuesõppe tunnid pakuvad lastele huvitavat vaheldust ning aitavad kinnistada klassiruumis õpitud teadmisi. 

Erinevate sihtgruppide paremaks teavitamiseks korraldavad keskkonnahariduse spetsialistid seminare, infopäevi ja kampaaniaid ja koostavad keskkonnateemalisi infomaterjale.