Keskkonnaharidus.ee
keskkonnaharidus

Erinevate sihtgruppide paremaks teavitamiseks korraldavad keskkonnahariduse spetsialistid seminare, infopäevi ja kampaaniaid, koostavad keskkonnateemalisi infomaterjale, valmistavad ette kaitsealasid ja matkaradu tutvustavate infotahvlite ning looduskeskuste ekspositsioonide materjale

Põhiline osa keskkonnahariduslikust tegevusest on suunatud õpilastele. Keskkonnaamet on välja töötanud ligi 100 õppeprogrammi, mis võimaldavad korraldada loodusainete tunde kaitsealal, koolis või selle ümbruses. Õuesõppe tunnid pakuvad lastele huvitavat vaheldust ning aitavad kinnistada klassiruumis õpitud teadmisi. Programmides osalemine on koolidele tasuta. Lasteaiarühmad on oodatud Keskkonnaameti looduskeskustesse. Õppeprogrammide kirjeldused leiab keskkonnahariduse portaalist.