Õppematerjalid

Õppeprogrammis tutvustakse kaugseire olemust ning selle erinevaid uurimisobjekte ning nähtusi. Programmi jooksul antakse ülevaade kaugseire teadusvaldkonnast ja rakenduste tulevikuperspektiivist.

Peipsi järve suurtaimestik

Õpiobjekti eesmärgiks on tutvustada Peipsi järve suurtaimestikku ja selle seiret.