Kaugseire satelliit Sentinel-2
ESA

Aktiivõppeprogrammis jagatakse õpilasgrupp jaotatakse viide rühma, millest igaüks tutvub süvitsi ühe alateemaga. Lahendada tuleb ette antud ülesandeid ning oma valdkonna olulisemad faktid teistele ette kanda. Ettekannet abistab ise joonistatud poster. Palju tuleb kasutada loovat mõtlemist ning vastuseid tuleb otsida erinevatest allikatest, näiteks postritelt või arvutist.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

Gümnaasium

Otsekontakt:

tovisit@ut.ee
+372 737 4521

Materjali autor:

TÜ Tartu Observatoorium

Formaat:

Tööleht

Seotud failid:

Autor:
TÜ Tartu Observatoorium
ELEKTROMAGNETLAINED gümnaasium.pdf(471.61 KB)
Autor:
TÜ Tartu Observatoorium
GEOLOOGIA gümnaasium.pdf(511.32 KB)
Autor:
TÜ Tartu Observatoorium
HÜDROLOOGIA JA KLIIMA gümnaasium.pdf(464.08 KB)
Autor:
TÜ Tartu Observatoorium
KAUGSEIRE gümnaasium.pdf(648.09 KB)
Autor:
TÜ Tartu Observatoorium
METSANDUS JA PÕLLUMAJANDUS.pdf(539.14 KB)

Viimati uuendatud:

09.11.2021