Õppematerjalid

„Keskkonnahariduse ja -teadlikkuse tegevuskava 2023–2025“ eesmärk on suurendada elanike keskkonnateadlikkust ning edendada süsteemset keskkonnaharidust ja säästvat arengut toetavat haridust.

Juhendmaterjali eesmärk on tõsta õpilaste, koolitoitlustajate ja koolisööklate töötajate teadlikkust toidujäätmete ja toidukao vältimise ja vähendamise võimalustest, mis aitab neid suunata toidujäätmete teket vähendama.

Sündmused

Olete oodatud osalema keskkonnateadlikkuse uuringu ja uue keskkonnateadlikkuse indeksi arvutamise metoodika tutvustusele 19.

Uudised

Kas olete mõelnud, kuidas on seotud omavahel kliima, muld, maapõues peituvad varad?