Tartu loodusmaja
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

“Uurime elektrit” programmi kaudu tutvuvad õpilased läbi praktiliste, uurimuslike meetodite vooluringiga, elektri kui mõistega, tutvuvad elektrit juhtivate ja mittejuhtivate materjalidega. Mõistavad elektriohutuse võtteid, oskavad hoida ennast ning teisi, teha ohutuid katseid.

Maakond: Tartumaa
Tartu loodusmaja
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õpilased tutvuvad praktiliste, uurimuslike ja avastuslike meetodite abil vee omaduste ja vee puhastamisega, samuti antud valdkonnaga seotud loodusteaduslike mõistetega.

Maakond: Tartumaa
Tartu loodusmaja
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Ringmajanduse näidete abil ja seoses kestliku arengu eesmärkidega arutletakse teadliku tarbimise rolli üle meie igapäevaelus.

Programmil osaleja saab uurida, kuidas mõjutab teadlik tarbimine enda tervist ja keskkonna hoidmist? Programmil võrreldakse erinevaid pakendeid ja materjale ning räägitakse toote eluringist. Praktilise töö käigus uuritakse binokulaaridega mikroplasti näitel looduslike ja tehismaterjalide lagunemisprotsessi erinevusi vees ning mullas. Mängulises vormis mudeldatakse prügipimedust ning inimtegevuse mõju toiduvõrgustikule.

Maakond: Tartumaa
Tartu loodusmaja
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

“Kahe mulla keemiline analüüs ja võrdlus” pakub uurimuslikku tegevust praktiliste ülesannete kaudu analüüsimaks mahepõllumajanduse ja tavapõllumajanduse muldasid võrdlevalt. Tehakse läbi teadusliku uurimistöö kõik etapid ning analüüsitakse oma tegevust. Tegemist on laboratoorse tööga muldade keemilise koostise analüüsimiseks ja võrdlemiseks.

Maakond: Tartumaa
Keskkonnateadlikkuse ja rohetehnoloogiate õpiõu
Raul Savimaa
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm tutvustab teemakohases looduses rohetehnoloogiate põhimõtteid ning jätkusuutlikke keskkonnateadlikke valikuid igapäevases käitumises. Praktiliste ülesannete lahendamiseks kasutatakse mobiilseid õppe- ja tegevuskohvreid, mis sisaldavad erinevaid rohetehnoloogilisi komponente õppesüsteemide koostamiseks ja teisi teemakohaseid õppevahendeid.