Värvide segunemise katse

Programmi ajal tehakse vahvate katsete käigus lähemat tutvust Maa põhielementidega. Katsed on õpetlikud, kuid lõbusad ja ohutud ning neid saavad lapsed ise kaasa teha!

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Lapsed tunnevad Maa põhielemente ja mõistavad nende olulisust. Teavad, miks on oluline puhas õhk ja vesi, milles seisneb maa ja tule tähtsus ning miks meil on vaja keskkonda hoida. Oskavad nimetada aine kolme erinevat olekut. Oskavad tegutseda sihipäraselt, teha katseid ohutult ja kaaslasi arvestades.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm toetab ja süvendab laste huvi looduse, keskkonna ning nendega seotud elementide ja nähtuste vastu. Selgitab puhta elukeskkonna tähtsust ning paneb mõtisklema säästva käitumise üle.

Meetodid:

Programmi läbiviimise meetoditena kasutatakse jutustamist, arutelusid, näitlikke vahendeid, teemakohaseid katseid, demonstratsioone ja mänge. Lapsed saavad tegutseda nii individuaalselt kui teha grupina koostööd.

Juhis õpetajale:

Palume programmile registreerudes teada anda osalevate laste vanus ja arv.

Õpetajatelt ja saatjatelt ootame laste mõistliku käitumise tagamist ning vajadusel heade käitumistavade meeldetuletamist. Tarvidusel ka laste abistamist käelise tegevuse käigus.

Palun võtke kaasa vahetusjalanõud!

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Lisainfo:

Programm toimub Pirita-Kose keskkonnahariduse õpitoas. Õpituba asub Pirita Kose Lasteaiaga samas majas aadressil Kose tee 58 ja selle juurde saab bussidega number 5 ja 6. Peatuse nimi on “Haljas tee” ning see asub kohe õpitoa värava taga. Õpituppa pääseb sellest samast väravast ning maja peauksest.

Programm sobib ka liikumispuudega osalejatele.

NB! Lehola Keskkonnahariduskeskus viib oma programme läbi ainult Tallinna munitsipaallasteaedade koolieelikutele (6-7 aastased) ning I kooliastme (1. - 3. klass) õpilastele.

Läbiviimise koht:

Lehola Keskkonnahariduskeskuse Pirita-Kose keskkonnahariduse õpituba

Läbiviimise asukoht:

59.458528626915, 24.8473191

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

piritakosekhk@gmail.com
6 526 566, 58668009, Pirita-Kose keskkonnahariduse õpituba 53642474

Programmi läbiviija:

Pirita - Kose keskkonnahariduse õpitoa juhendaja on Krista Kutsar. Juhendaja tutvustuse leiab Lehola Keskkonnahariduskeskuse kodulehelt, Pirita-Kose keskkonnahariduse õpitoa tutvustuse ja kontaktide alt.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi ajal tehakse vahvate katsete käigus lähemat tutvust Maa põhielementidega. Katsed on õpetlikud, kuid lõbusad ja ohutud ning neid saavad lapsed ise kaasa teha!

Katsete tegemise taustal räägitakse maast, õhust, tulest ja veest - nende elementide seotusest looduse ja keskkonnaga, kus ja millises vormis neid leidub ning millised nähtused nendega seotud on. Juttu tuleb puhta õhu ja vee olulisusest, maa ja tule vajalikkusest ning paljust muust.

Viimati uuendatud:

02.03.2023