Talvine matkapäev Soomaal
Tipu Looduskool

Meeleolukas matkapäev Soomaa looduse avastamiseks talvel.

Ülesanded testivad noorte leidlikkust ja nutikust, õpetavad kaardi lugemise oskust ja gps-i kasutamist. Kinnistuvad teadmised metsloomadest ja nende jälgedest. Ülesanded õhutavad noori loodust jälgima, annavad  praktilise kogemuse lõkke süütamisest erinevate vahenditega ja arendavad koostööoskusi.

Programmi kava:

  1. Sissejuhatus
  2. Gruppidesse jagamine ja päeva ülesannete selgitamine
  3. Lõkke tegemine erinevate vahenditega
  4. Ülesandepunktide läbimine nii looduskooli õuealal kui matkal (liikumine, orienteerumine, GPS-i kasutus, loomade tegevusjäljed, looduse jälgimine ja tajumine, nutikusülesanded).
  5. Tokisaia küpsetamine
  6. Kokkuvõtted

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilased
- on veetnud aktiivselt ja harivalt päeva looduses;
- on kinnistanud oma teadmisi loomade jälgetest ja talvisest loodusest;
- on õppinud kasutama gps-i ja harjutanud kaardi lugemist;
- on omandanud matkaoskusi;
- on arendanud meeskonnatööd ja probleemi lahendamise oskusi.
- on õppinud kasutama erinevaid (looduslikke) vahendeid lõkke süütamiseks.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

2.1.9.1. Inimene uurib loodust 1) mõõteriistadega (sh digitaalsetega) tutvumine; 3) bioloogiliste, geograafiliste või kodulooliste objektide vaatlemine, kirjeldamine ja mõõtmine; 2.2.4.2. Selgroogsete loomade tunnused 1) seostab imetajate, lindude, roomajate, kahepaiksete ja kalade välistunnuseid nende elukeskkonnaga; 2.2.4.5. Taimede tunnused ja eluprotsessid 1) võrdleb eri taimerühmadele iseloomulikku välisehitust, paljunemisviisi, kasvukohta ja levikut; 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse 2.3.4.1. Kaardiõpetus 4) määrab etteantud koha geograafilised koordinaadid ja leiab koordinaatide järgi asukoha; 7) kasutab trüki- ja digitaalseid kaarte, tabeleid, graafikuid, diagramme, jooniseid, pilte ja tekste, et leida infot, kirjeldada protsesse ja nähtusi, leida nendevahelisi seoseid ning teha järeldusi.

Meetodid:

matk, grupitöö, vaatlemine, mõõtmine, mõistatused.      

Juhis õpetajale:

Programmi viime läbi detsembrist märtsini. Retke pikkuseks on umbes 3 kilomeetrit.

Programm toimub õues. Selga/jalga looduses liikumiseks sobivad ja ilmastikule vastavad riided/jalanõud.

Programm lõpus pakume teed ja võimalust küpsetada lõkkel tokisaia. (Kui soovite küpsetada nt vorste, tuleb need endal kaasa võtta!):

 

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

4 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Talv

Hind:

150€

Läbiviimise koht:

Tipu Looduskoolis

Läbiviimise asukoht:

58.358551606631, 25.087484121323

Maakond:

Viljandimaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

MTÜ Tipu Looduskooli juhendajad

Keel:

Eesti keel
Inglise keel

Viimati uuendatud:

11.01.2021