33

„Seemnest sirgub puu“ - õppekava on pikaajalise projekti „Linnaaedade maailm“ pidevalt korduv algetapp, mille eesmärgiks on lasteaialaste ja kooliõpilaste kaasamine linnaruumi ümberkujundamisprotsessi ning linna parkide ja õuede haljastusse. Projektialane tegevus hõlmab kogu taime elutsüklit: alates seemiku kasvatamisest seemnest kuni istiku istutamiseni linna territooriumile. Osalejad õpivad aktiivõppemeetodite abil seemnest puu kasvatamise kõiki etappe ning teevad loomingulise kokkuvõtte oma tegevustest. Soovijad saavad jätkata seemnete arengu vaatlust ning edasist tööd istikutega nii oma asutuses kui ka linnas asuval projekti katsealal.

Juhis õpetajale:

Riietuda vastavalt ilmatingimustele

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Hind:

90€

Läbiviimise koht:

Vaba Loome Keskus, Vabaduse 20, Narva , https://vlkm.ee/ru/

Maakond:

Ida-Virumaa

Keskus:

Otsekontakt:

natalja.peoplesparks@gmail.com
(+372)55 681 585, (+372)53 493 084

Programmi läbiviija:

Natalja Poljakova, e-mail: natalja.peoplesparks@gmail.com, Tel. 53493084

Keel:

Vene keel

Seotud failid:

Õppeprogrammi kirjeldus (1-3 kl I kooliaste)
Author:
uus sild
Oppekava.pdf(33.67 KB)

Õppeprogrammi kirjeldus (1-3 kl I kooliaste)

Pikk kirjeldus:

Tegevus: arutelu teemal“ Puude roll linnas“; mäng- tunne puud lehtede järgi; praktiline rühmatöö: mulla ettevalmistus seemnete külviks; seemnete külvamine; loominguline töö – seemnekülvi skeemi ülesjoonistamine; külvi pildistamine.

Aktiivõppe metoodid: arutelu, mäng, loominguline ja praktiline rühmatöö.

Õppeprogrammi kirjeldus (1-3 kl I kooliaste) Õppekava „Seemnest sirgub puu“ /(eelkooli lapsed – 6-7.a)/rus/  
Maksumus: 90 eurot

Viimati uuendatud:

01.04.2021