MTÜ Uus Sild
placeholder

MTÜ „Uus Sild“ loodi 2001.aastal riskigruppi kuuluvate noorte ja täiskasvanute sotsiaalseks abistamiseks. (www.uussild.ee)

2017. a jaanuarist sai MTÜst „Uus Sild“ Põhjamaade Ministrite Nõukogu NORDEN poolt toetatava rahvusvahelise ökoprojekti „People´s Parks“ Narva initsiaator ja osaleja.
Projekt algatas Narva linna uue „100 EV“ pargi loomise idee. Projekti „People´s Parks“ tegevus oli suunatud linnavõimu ja kodanikuühiskonna vaheliste suhete arendamisele linnaruumi ümberkujundamisel (www.peoplesparks.ee, facebook – Narva PeoplesParks)
Projekt „People´s Parks“ jätkas oma tegevust „Narva linna ökoloogilise ümarlaua“ formaadis ning kätkeb endas suuremat teemade ringi, sh MTÜ «Uus Sild“ baasil keskkonnahariduskeskuse loomist.

Koidula 4
Ida-Virumaa 20307

(+372)55 681 585, (+372)53 493 084

59.3772122, 28.2012174

“UUS SILD-keskkonnahariduskeskuse” eesmärk:

  • “Keskkonnaalane haridus läbi praktilise kogemuse” – koolituste läbiviimine lasteaialastele, kooliõpilastele ning täiskasvanutele mõistliku tarbimise ja ökoloogilise elustiili teemadel;
  • „Linnaaedade maailm“ – linnaelanike, lasteaedade ja koolide kaasamine linnaruumi ümberkujundamisse: istikute kasvatamine linna haljastuseks.

“Täiusta elukeskkonda” on programmi mitut valdkonda hõlmav teema, mida soovitame alustada kohast, kus me veedame palju aega, st lasteaiast, kus seda programmi viiakse läbi. Pakume lastele värsket pilku lasteaia õuele, uurida loodust ja taimi, mis seal kasvavad.

“Uus Sild – Keskkonnahariduskeskus” alustas oma tegevust 2018.aastal ning paikneb VABA LOOME KESKUSe territooriumil (Vabaduse 20, Narva).  https://vlkm.ee/ru/

Keskuse territooriumil olevas väikeses aias on võimalus läbi viia keskkonnaalast õppetööd rühmaga maks 25 inimest.

  • Olemas on peenrad seemnete külvamiseks ja seemikute kasvatamiseks;
  • On võimalus liikumismängude läbiviimiseks

VABA LOOME KESKUSe suures saalis saab läbi viia rühmatunde 25-40 inimesele. Tehnilised vahendid on selleks olemas.

“Uus Sild – Keskkonnahariduskeskus” asub vahetult tulevase, 5 hektaril paikneva linnapargi ääres, mille loomist alustati 2017.aastal.
2018.aasta sügiseks on plaanis parki istutada osa puudest.  Eeldatavasti võtavad meie õpilaste rühmad puude istutamisest osa.