Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

20

Läbiviimise koht:

Palade Loodushariduskeskus, rannaniidud

Maakond:

Hiiumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Palade Loodushariduskeskus

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

sinitihane
Author:
tarvovalker
sinitihane.jpg(1.01 MB)

Pikk kirjeldus:

2015a. kevadel valmisid Keskkonnaameti koordineeritava Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keskkonnahariduse arendamine” toel säästva arengu haridust toetavad õppevahendid. Õppeprogramm "Rannaniidukohver" tugineb samanimelisele õppevahendile. Rannaniidukohvriga seotud õppeprogramme saab kasutada nii tubastes kui välitingimustes. Käsitlemist leiavad karjatamise, rannaniitude, sõnnikuelustiku, toiduvõrgustiku, putukate ja taimestikuga seotud teemad. Rannaniidukohvriga on kaasas lühifilmid, herbaarium, putukakogu, erinevad joonised suurtel vakstualustel ja sõnnikunäidised. Palade LHK kasutab rannaniidukohvril põhinevat õpet välitingimustes, võimalusel Käina rannaniitudel. Igale vanuseastmele saab koostada vastava raskusastmega ja kestusega tegevused rannaniidul. Õppevahendiga saab tutvuda SIIN . Seos erinevate teemadega õppekavas: pärandmaastikud, pärandkultuur, rannaniidud, karjatamine, põllumajandus, taimestik, loomastik, liigiline mitmekesisus, keskkonnakaitse, biosfääri programmiala, toiduahelad, aineringe. Õppeprogramm toetab säästva arengu haridust ja uurimuslikku õpet. Olemasolevad töölehed võimaldavad iseseisvat uurimist ja avastamist. Võimalusel alustame ja lõpetame programmi looduskeskuses.
Maksumus: Rannaniidukohvri laenutamine tasuta. Õppeprogrammi maksumus 60.00 €, lisandub transpordikulu

Viimati uuendatud:

20.03.2020