placeholder

Programmi raames õpitakse läbi erinevate mängude, otsingute ja vaatluste tundma oma õueala putukaid.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

 Tunneb 5 putukaliiki
 Oskab kasutada luupi
 Oskab eristada putukaid ämblikest
 Suhtub hoolivalt elusloodusesse

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus: Inimese meeled ja avastamine.

PK Loodusõpetus: Organismid ja elupaigad

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Meetodid:

otsingud, vaatlused, mängud.

Juhis õpetajale:

Sobib ka erivajadustega lastele!

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

160€

Lisainfo:

Aeg: hiliskevad, suvi, varasügis

Kestus: 1-1,5 h

Rühma suurus: maksimaalselt kuni 20 last + 2 õpetajat

Hind: 160.00 eurot/ 1 rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Läbiviimise koht:

lasteaia või kooli õueala, Jõhvi park

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Putukad õuealal Programmi kirjeldus
Author:
Ingrid Kuligina
Putukad_o_uealal_Programmi_kirjeldus.pdf(157.99 KB)

Programmi tegevus ja täpsem kirjeldus.

Viimati uuendatud:

24.08.2020