Lõkkel söögi valmistamine
Ökokratt

Õppeprogrammi käigus jagame praktilisi nõuandeid looduses liikujale: kuidas vältida eksimist ja mida teha siis, kui oleme tee kaotanud. Õpime, kuidas eksimise korral endast otsijatele märku anda. Anname nõu, kuidas eksinut abistada,  kutsuda abi jms. Süütame lõkke ja teeme taimeteed, soovi korral keedame suppi. 

Õpipädevused:

enesekohased oskused
mänguoskused
sotsiaalsed oskused
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Programmi läbimise järel laps

• teab, mida on loodusesse minnes vaja kaasa võtta;
• teab, mida teha eksimise korral;
• tunneb metsvaarikat kui söödava marjaga tee- ja ravimtaime;
• oskab korjata lõkkematerjali;
• oskab teha teed vaarikavartest;
• väärtustab enda ja teiste tervist, püüab käituda tervislikult ning ohutult;
• väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Mina ja keskkond

 • tervise väärtustamine, inimkeha; ohuallikad ning ohutu käitumine;
 • elukeskkond, inimese mõju loodusele;
 • turvaliseks loodusretkeks vajalik varustus.

Lõimumine valdkonnaga „Liikumine“

 

Meetodid:

Vestlus, arutelu, mäng, praktiline tegevus lõkkematerjali otsimisel

Vahendid: juhendaja võtab kaasa lõkke süütamiseks ja tee keetmiseks vajalikud vahendid.

Juhis õpetajale:

Palume valida õues viibimiseks sobiv, ilmale vastav riietus ja jalanõud. Soovitame eelnevalt lastele tutvustada programmi teemat ning asukohta. Peale õppekäiku võib lasteaias programmil õpitut korrata ja kinnistada. Õppekäigu ajal on saatva õpetaja roll grupi jälgimine.

Ootame lasteaialt tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta. Seda saab anda läbi keskkonnahariduse portaali. Vahetut tagasisidet küsime õpetajalt ja lastelt ka programmist kokkuvõtet tehes.

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Lapsed liiguvad tavalisel metsarajal, raja pikkus on umbes 1 kilomeeter.

Viime programmi läbi ka lasteasutuse poolt valitud sobivas kohas.

Programmi saab kohandada  erivajadustega lastele.  Meie juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabikursuse.

Kui grupil on soovi metsas peale tee ka suppi keeta, siis palume eelnevalt võtta keskusega ühendust ja kokku leppida.

Tee kõrvale võib kaasa võtta võileibu. Sel juhul palume eelnevalt läbi mõelda ja lastele selgitada, kuidas saab looduses einestada nii, et ei tekiks mingeid jäätmeid.

 

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

 

Helgi Sammel: kõrgharidus metsainsener, , loodusgiid noorsootöötaja, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

 

Läbiviimise koht:

Puhta vee teemapark või haridusasutuse poolt soovitud paigas kohandatud õppeprogrammiga

Läbiviimise asukoht:

59.056192726488, 26.0098026

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

info@metsamoisa.ee
+372 513 2149

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus – 15 minutit

 • Inimene on osa loodusest. Loodust tuleb hästi tundma õppida, siis on ka looduses liikumine ohutu.

Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas õppekäigul käituda, ohutusreeglite selgitamine.

Tegevused

 • Kuidas vältida eksimist? Turvavarustus – mis peab loodusesse minnes alati kaasas olema?  Mida teha, kui oled eksinud? Kuidas endast otsijatele märku anda? Mis on hädaabi number? – 15 min;
 • Arutelu. Laste ettepanekud: kuidas otsijad saavad eksinut aidata? Lõpuks juhendaja kommentaarid ja täiendused - 10 min;
 • Mäng tähelepanu arendamiseks ”Vaatlemispeatused” – 20 min;
 • Lapsed õpivad tundma metsvaarikat kui söödava marjaga tee- ja ravimtaime; Juhendaja rõhutab, et suhu tohib pista ainult sellist taime, mida kindlasti tunned – 10 min; 
 • Juhendaja süütab lõkke, lapsed aitavad sobivat lõkkematerjali leida. Mida peab lõkke tegemisel meeles pidama nii looduse kaitsmise kui inimese tervise seisukohalt? Vaarikavartest tee keetmine. Lõunapaus -  30 min;

Kokkuvõte - 20 min

 • Kokkuvõte õppekäigust: mida teha eksimise vältimiseks?
 • Mäng ”Meenuta ja ütle!”

Viimati uuendatud:

07.11.2022