Planeedid
Pernova Hariduskeskus

Läbi planetaariumi 360-kraadise visuaalse õppeprogrammi ja õppemängu uuritakse ning selgitatakse meie päikesesüsteemi, võrreldakse planeetide suurusi.

Tutvu planetaariumi võimalustega siin.

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Saab aru, et planeet Maa on meile ainuke sobilik kodu, mida tuleb hoida; teab ja selgitab omasõnadega, et Päike annab eluks Maal kõik vajaliku ja teistel planeetidel ei ole elu võimalik; vaatleb ja võrdleb Päikese ning planeetide suurusi ja kirjeldab omasõnadega erinevusi; teab, et meie päikesesüsteemis on 8 planeeti.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: mõõtmine ja võrdlemine, looduskeskkond. Elukeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema.

Meetodid:

Vestlus, arutelu, õppefilmide vaatamine, digivahendite kasutamine.

Vahendid:  õppefilm,  I-Padid, suurete magnetidega palneetide mäng.

 

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€, kuni 24-le  2x45 min 140€. Suurema grupi puhil võimalus valida kõrvale teine programm.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla.

Läbiviimise koht:

planetaarium, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.3829338, 24.5153687

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Aarne Paul

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käik

  1. Sissejuhatus: vestlus ja arutelu teemal päikesesüsteem, mis see on, visuaalne selgitus õppefilmiga „Päikesesüsteem“ planetaariumis (15 min).
  2. Teema arendus: vestlus, kus planeedil me elame ja miks on meile vaja Päikest. Visuaalne selgitus õppefilmiga planetaariumis „Planeedid ja kosmos“, millised on teised planeedid.
  3. Kokkuvõte: õppemäng "Planeedid", millele järgneb arutelu ja vestlus  - mida  uut õppisin või teada sain.

Viimati uuendatud:

22.12.2020