Mere sõbrad

Programmi sisuks on erinevad vahvad tegevused selgitamaks lastele, et meri ei ole ainult vesi, vaid hästi toimiv ja seotud ökosüsteem. Nii nagu metsas elavad erinevatel “korrustel” erinevad elanikud, nii on see ka meres. Programmi käigus tehaksegi tutvust nii mere kui sellega seotud taimede ja isenditega.

Programm algab tutvumisringiga (ca 15 minutit), kus lisaks omavahel tuttavaks saamisele selgitatakse osalejatele programmi käiku ning räägitakse ohutusreeglitest.

Programmi sisuks on erinevad vahvad tegevused selgitamaks lastele, et meri ei ole ainult vesi, vaid hästi toimiv ja seotud ökosüsteem. Nii nagu metsas elavad erinevatel “korrustel” erinevad elanikud, nii on see ka meres. Programmi käigus tehaksegi tutvust nii mere kui sellega seotud taimede ja isenditega.

Programm lõpeb lühikese kokkuvõttega (ca 15 minutit), kus tuletatakse meelde, milliseid teemasid käsitleti ja milliseid tegevusi tehti. Lõpuringi käigus küsitakse osalejatelt ka kindlasti üle, kuidas nad programmiga rahule jäid ning mis meeldis ja meelde jäi. 

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Lapsed oskavad hinnata merd kui ökosüsteemi ning teavad, et meri ei ole ainult vesi. Lapsed saavad mere ääres liikudes tutvuda lähemalt Läänemere, sellega seotud taimestiku ja elanikega ning oskavad neist mõndasid ka nimetada. Teavad, miks merevesi on soolane ja millest soolsus tuleneb. Oskavad nimetada Läänemerd ümbritsevaid riike ning teavad, miks on oluline hoiduda keskkonna reostamisest ja suhtuda sellesse lugupidavalt.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programmi eesmärgiks on suurendada laste keskkonna- ja loodushoiualaseid teadmisi ning kujundada seeläbi ka nende üldisi hoiakuid ja suhtumist. Lapsed oskavad hinnata ümbritsevat elurikkust ning mõistavad, et peale inimeste on ka teisi elusolendeid, kelle heaolu ja vajadusi samuti arvestada tuleks.

Meetodid:

Programmi käigus kasutatakse teema õpetamiseks, näitlikustamiseks ja teadmiste kinnistamiseks mitmeid õppemeetodeid. Vaadeldakse, märgatakse, arutletakse, uuritakse pildimaterjali, mängitakse mänge ning kasutatakse lastele arusaadavaid ja põnevaid näitlikke vahendeid. Tegutsetakse nii üksi kui paaridena.

Juhis õpetajale:

Palume programmile registreerudes teada anda osalevate laste vanus ja arv. Õpetajatelt ja saatjatelt eeldame laste mõistliku käitumise tagamist ning vajadusel heade käitumistavade meelde tuletamist. Tarvidusel ka laste abistamist mängude ja tegevuste käigus.

NB! Kuna programm toimub õues, siis jälgige palun ilmateadet ning riietuge vastavalt ilmale ja programmi toimumiskohale! Palun arvestage ka sellega, et mere ääres on tunduvalt tuulisem ja külmem kui mujal!

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Lisainfo:

Nagu programmi nimigi ütleb, siis toimub see mere ääres. Kuna programmi käigus toimub fotojaht, siis saadame osalejatele esimese vihje juba eelnevalt e-posti teel. Vihjeks on foto, millel on kujutatud programmi alguskohta, kus me osalejatega kokku saame. Programmile tulles sõitke palun Pirita kloostri juures olevasse "Pirita" bussipeatusesse ja liikuge sealt jõe poole. Kohtumispaik ei ole kaugel. “Pirita” peatusesse saab bussidega number 1A, 6, 8, 34A ja 38.
Kui Teil tekib kohtumispaiga tuvastamisega raskusi, siis palun helistage meile telefoninumbril 53642474. 

Kahjuks ei sobi programm liikumispuudega osalejatele.

NB! Lehola Keskkonnahariduskeskus viib oma programme läbi ainult Tallinna munitsipaallasteaedade koolieelikutele (6-7 aastased) ning I kooliastme (1. - 3. klassi) õpilastele.

Läbiviimise koht:

Pirita rand

Läbiviimise asukoht:

59.470074937898, 24.829001141435

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

piritakosekhk@gmail.com
6 526 566, 58668009, Pirita-Kose keskkonnahariduse õpituba 53642474

Programmi läbiviija:

Pirita - Kose keskkonnahariduse õpitoa programmide juhendaja on Krista Kutsar. Juhendaja tutvustuse leiab Lehola Keskkonnahariduskeskuse kodulehelt, Pirita-Kose keskkonnahariduse õpitoa tutvustuse ja kontaktide alt.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi sisuks on erinevad vahvad tegevused selgitamaks lastele, et meri ei ole ainult vesi, vaid hästi toimiv ja seotud ökosüsteem. Nii nagu metsas elavad erinevatel “korrustel” erinevad elanikud, nii on see ka meres. Programmi käigus tehaksegi tutvust nii mere kui sellega seotud taimede ja isenditega.

Liikumine programmi käigus on üles ehitud fotojahina – lapsed otsivad pildil näidatud kohta ning liiguvad selle juurde. Igas punktis käsitletakse erinevat teemat, milledeks on:

  • Linnud - tehakse lähemat tutvust kajakatega;
  • Läänemere asend ja seda ümbritsevad riigid. Räägitakse Läänemere reostumisest ja kaitsest;
  • Rannajoon ja selle muutumine;
  • Vesi Läänemeres - tutvustatakse selle omadusi ja räägitakse merevee soolsusest. Lapsed saavad ise proovida kui soolane on vesi Läänemeres ja võrrelda seda Surnumere veega;
  • Taimed, keda võime rannas kohata ja peamised Läänemere vetikad;
  • Peamised Läänemere karbid ja teised selgrootud;
  • Kalad - räägitakse lähemalt mõndadest huvitavamatest liikidest;
  • Imetajad – tehakse tutvust hall- ja viigerhülgega.

Programm algab tutvumisringiga, kus lisaks omavahel tuttavaks saamisele selgitatakse osalejatele programmi käiku ning räägitakse ohutusreeglitest.

Programm lõpeb lühikese kokkuvõttega, kus tuletatakse meelde, milliseid teemasid käsitleti ja milliseid tegevusi tehti. Lõpuringi käigus küsitakse osalejatelt ka kindlasti üle, kuidas nad programmiga rahule jäid ning mis meeldis ja meelde jäi. 

Viimati uuendatud:

02.03.2023