placeholder

Programmi raames tutvustatakse vahetus keskkonnas erinevate pinnavormidega: sisemaised luited, rannaluited ja oosid. Kohalikud nimetavad neid kõiki kriivadeks. Need  huvitavad, rabast kerkivad, pinnavormid on elupaigaks paljudele loomadele ja olid pikka aega elupaigaks ühele huvitavale kogukonnale nagu poluvernikud.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

• tunneb piirkonna peamisi pinnavorme – oos, mõhn, luide, soo.
• teab ja tunnetab pinnavormide ja elustiku seoseid.
• tajub kuidas on mõjutanud looduskeskkond kohalike inimeste kultuuripärandit ja kuidas on inimene mõjutanud looduskeskkonda.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus: Pinnamood ja pinnavormid.

PK Geograafia: Pinnamood.

PK Geoloogia: Setted.

Gümn Biolöoogia: Keskkonnakaitse

Gümn Geograafia: Looduse komponentide vahelised seosed

Meetodid:

õppefilmi vaatamine, rääkivad seinad, käeline tegevus, paikvaatlused, võrdlused, analüüs.

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära: Muusemi siseruum, Looduskeskuse õppeklass ja maastik. Maastikul on enamjaolt metsamaastik, väikesed soo ületused (laudteel).

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Liikumispuudega õpilastele sobib ainult osa programmist, õppekäik maastikul neile ei sobi.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

5 tundi

Grupi suurus:

22

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

340€

Lisainfo:

Kestus: 5 – 6 h

Rühma suurus: kuni 22 õpilast + 2 õpetajat.
Hind: 340.00 eurot/ 1 rühm. Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Läbiviimise koht:

Iisaku Kihelkonna Muuseum, KeA Iisaku Looduskeskus ja Agusalu Looduskaitseala (Alutaguse Rahvuspark)

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Alutaguse symbolid
Author:
Ingrid Kuligina
Alutaguse symbolid.pdf(161.44 KB)

Programmi tegevus ja täpsem kirjeldus.

Viimati uuendatud:

28.08.2020